1 Johannes 4:9,10
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat HIJ ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor ons zonden.

Het is mooi om veertig dagen of zeven weken in een jaar extra na te denken over wat de Here Jezus heeft moeten lijden om ons te kunnen redden van zonde, schuld en dood. Maar wát als het de rest van het jaar op de achtergrond raakt?
Wellicht is het nog mooier om te beginnen te bedenken wat God en de Here Jezus dreef om dit voor ons te doen. De Bijbel zegt: Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder die in Hém gelooft het eeuwige leven heeft. LIEFDE! Dát was Zijn drijfveer.
In dat licht kunnen we het misschien aan om te bedenken wat het Hem heeft gekost om u en mij te redden. Hij werd geslagen en bespot, in Gethsémané zag Hij het niet meer zitten. Hij werd door Zijn vrienden -en het ergste van alles- door Zijn God verlaten ! En dat … alleen … uit liefde … voor ons !
Het is goed om dit tot ons door te laten dringen, maar wél met Zijn drijfveer LIEFDE in ons hart en gedachten. Dan is veertig dagen veel te kort. Dan kunnen we van alles verzinnen om Zijn lijden begrijpelijk te maken, maar als we dit zonder enig besef van Zijn LIEFDE moeten doorgronden, worden we wanhopig.
Er wordt veel over Gods liefde gesproken, maar weinig waar deze uit bestaat. 1 Johannes 4:9,10.
Vroeger vond ik het zwaar om zeven weken achtereen ‘lijdens-preken’ aan te horen. Wat was ik blij als het Pasen was?! We kunnen pas door deze weken heen én echt Pasen vieren als we beseffen dat LIEFDE Zijn drijfveer was. De vraag is niet hoe- maar dát we er achter zijn gekomen, dat God uit liefde Zijn enige geliefde Zoon zond, om u en mij te redden van de eeuwige verlorenheid.

Liefde was het
Liefde was het, onuitputt’lijk, liefd’ en goedheid, eind ’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil Zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen! God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig, in de hemel Zijnen lof.
Johannes de Heer 548:1

Ik wens u dankbare en gezegende weken, richting Pasen, toe.
Aagje Lingen
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn