Telkens springen deze woorden me voor de geest: "Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de Hemelen is."

Vele mensen spreken vaak over God, en zijn uiterlijk erg vroom. Maar het gaat erom hoe we in het dagelijkse leven, en juist ook in de kleine dingen, in het gewone doen, bewijzen ware christenen te zijn.
Het doen van goede daden in het groot en in het klein, dat zijn de vruchten, kenmerken van hen, die in alle oprechtheid Heer Jezus volgen. Als we zo leven zijn we ware burgers van Gods Huis.  

Het is niet aan ons om op de Rechterstoel van de Heer te gaan zitten, hoe aanlokkelijk dat ook mag lijken. 
Gods wil nastreven zonder toeters en bellen is onze roeping tijdens het Aardse leven.
Recht en Genade zullen hierna van bovenaf zegevieren en het Einddoel van al het streven verklaren.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn