Is er nog hoop in Gaza? Machteloosheid ….het gebeurt terwijl we toekijken…wat kan je doen…demonstreren…geld overmaken…bidden voor inzicht bij de leiders... en vooral hopen op beëindiging van de geweldsexplosies. Er zijn alleen maar verliezers…onschuldige slachtoffers worden geteld. De toekomst van de overlevenden zal vol traumatische herinneringen zijn. De wanhoop is onvoorstelbaar. In Gaza staan (of stonden!) heel oude kerken, uit de begintijd van het christendom. Ongeveer 1% van de bevolking in Gaza is christen. Voornamelijk Grieks-Orthodox, maar er zijn ook Rooms-Katholieken en er is een Protestantse gemeente. De bevolking is voornamelijk moslim. Moskeeën en ook kerken worden zwaar getroffen door de Israëlische bombardementen. Hamas heerst en terroriseert. Ik las recent een vreselijk dilemma. Niet lang geleden werd een jonge christelijke vader gekidnapt door Hamas. Hij moest kiezen tussen bekering tot de islam of de dood. Tien uur na zijn kidnapping werd hij geëxecuteerd omdat hij zijn geloof weigerde af te zweren. Hij laat een vrouw en drie jonge kinderen achter. Mensen hebben dezelfde behoeften en angsten, en verlangens naar rust en vrede. Waarom gunnen we anderen niet de vrede die we zelf willen? Is het steeds willen heersen en overheersen, is het altijd meer willen hebben van land, of geld, of macht toch dominant aanwezig in de mens? Jezus hield ons voor om op een andere manier naar elkaar te kijken. Hij leerde ons dat het zelfs mogelijk is om je vijanden lief te hebben als jezelf. Dit is een haast onmogelijke opgave. Alleen de weg van liefde leidt ons naar vrede. Misschien is het niet verwonderlijk dat Hij ons zo nadrukkelijk voorhoudt dat alleen naastenliefde de geweldsspiraal van oorlog en geweld kan doorbreken. Jezus leert ons dat liefde sterker is dan de dood. Liefde is eeuwig, haat en geweld zijn tijdelijk alhoewel dat vaak moeilijk is om te beseffen wanneer je in een haast uitzichtloze situatie verkeert. Liefde zal nooit door geweld zal worden verslagen. De boodschap van Jezus heeft meer dan 2000 jaar mensen gesteund in hun vertrouwen en begeleidt naar een toekomst. In een oorlogstijd geeft elk teken van hoop je steun om overeind te blijven. Een paar maanden geleden verscheen op YouTube een bijzondere samenzang van verschillende religies in het Hebreeuws, Arabisch en Engels van het bekende lied ‘In Christ Alone’. Met onder meer de woorden: “Alleen in Christus wordt mijn hoop gevonden. Hij is mijn licht, mijn kracht, mijn lied. Deze Hoeksteen, deze vaste grond”. Op veel plaatsen in de wereld zijn initiatieven zichtbaar zoals breed gedragen protesten en demonstraties om het geweld te stoppen. Het zal nog lang duren maar de hoop op vrede zal nooit worden opgegeven. Als mensen van verschillende religieuze achtergrond gezamenlijk hun hoop op Jezus vestigen is misschien een klein maar fundamenteel signaal, dat een sprankje vertrouwen geeft voor de toekomst in deze regio.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn