Als een kind?

Wat is worden als een kind? Het is ronduit tenhemelschreiend wat je verneemt als deze woorden van Jezus geciteerd worden. Is het dan niet duidelijk dat in Góds ogen worden als een kind draait om vertrouwen? In de Bijbel staat vertrouwen op dezelfde voet als geloven. Dat blijkt uit wat Jezus zei toen Hij een kind bij zich riep en het midden in de groep zette: ‘Luister goed naar wat Ik jullie zeg: Jullie moeten veranderen en net zo vol vertrouwen worden als kinderen. … De mensen die in Mij geloven, zijn net zoals kinderen.’ Hieruit blijkt dat worden als een kind de verandering inhoudt waardoor je in God kan geloven en dáárdoor – zelfs blindelings – op Hem kan vertrouwen.

Jezus vertelde: ‘Stel dat iemand honderd schapen heeft, maar hij raakt er één kwijt. Wat zal hij dan doen? Hij laat de 99 andere schapen achter en gaat op zoek naar dat ene schaap dat hij kwijt is. Als hij het vindt, dan is hij blij. Dat ene schaap maakt hem gelukkiger dan alle andere schapen die hij niet kwijt was. Zo is het ook met jullie Vader in de hemel. Hij wil niet één gelovige kwijtraken.’ Hij vervolgde:Luister ook goed naar déze woorden: Stel dat twee van jullie samen bidden om iets hier op aarde. Dan zal Mijn hemelse Vader ervoor zorgen dat het gebeurt, wat het ook is, want overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn, daar ben Ik ook.’

Paulus schreef aan de Romeinen: ‘Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één.’ De apostel Jakobus schreef in zijn brief echter: ‘Het gebed van een rechtvaardige heeft veel kracht.’ Wie gelooft in Jezus’ verlossingswerk door Zijn offer aan het kruis is gerechtvaardigd door Zijn bloed dat Hij vergoten heeft ter vergeving van zonden. Dat zegt Jezus bij de laatste maaltijd die Hij op aarde nuttigde. Hij nam toen een beker wijn, dankte God, liet de beker rondgaan en zei: ‘Drink allemaal uit deze beker, want dit is Mijn bloed. Ik zal gedood worden en Mijn bloed zal vloeien, maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd.’  Gods beloftes maakt Hij wáár. Op Góds beloftes kan je vertrouwen.

Je kan al vertrouwen op een aardse vader die veel van zijn kinderen houdt. Hoeveel te meer op Jezus’ en ónze hemelse Vader. Dat maakt Jezus duidelijk met de woorden die in Mat. 7:9-11 opgetekend staan: ‘Niemand geeft zijn kind een steen als het om brood vraagt. Of een slang als het om een vis vraagt. Jullie zorgen goed voor je kinderen, ook al zijn jullie slechte mensen. Dan zal jullie hemelse Vader zeker goed voor jullie zorgen. Hij geeft goede dingen aan de mensen die dat aan Hem vragen.’

De hier genoemde teksten over geloven en vertrouwen maken wel duidelijk dat we in ons gebed als kinderen tot onze hemelse Vader kunnen gaan. Bewijs de Vader eerst eer, belijd vervolgens je tekortkomingen – die al vergeven zijn maar om bewustwording ervan vragen, want zonder zondebesef zal er niets aan je veranderen – dank Hem en leg Hem vervolgens uw smeekbede voor.

Citaten: Bijbel in Gewone Taal (BGT)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn