Wat een geweld en een vragen in deze tijd! We houden ons hart vast bij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Waar zal dit tenslotte op uitdraaien? Hetzelfde geldt voor de strijd tussen Israël en de Gazastrook. Om nog maar te zwijgen van de verschrikkingen in de Afrikaanse landen. Liefdevolle Vader en Heer van al het leven, waarom gebeurt dit? Ondanks uw genade en mildheid moeten we al deze narigheid aanzien. Heeft Satan tijdelijk vrij spel, dat uiteindelijk toch door U zal worden overwonnen? Het laatste Bijbelboek, geschreven door de apostel Johannes beschrijft vele rampen voordat de wereld voleindigd zal worden. Ja, wat er nu in de wereld gebeurt, doet sterk denken aan wat het boek Openbaring meldt. Satan was vrij om te doen wat hij wilde met de zo Godvruchtige man Job. Ondanks alle beproevingen bleef Job op zijn Heer vertrouwen en werd na zijn overwinning in het geloof meer dan ooit gezegend. Nu worden hier twee Bijbelgedeelten genoemd, die, ofschoon ze zich in heel verschillende tijden afspelen en geschreven zijn, toch een sterke band met elkaar vertonen. Als we eenmaal in Gods heerlijkheid opgenomen zullen zijn, na de voleindig der wereld, zal ons wel duidelijker zijn waarom al deze gebeurtenissen plaats hadden moeten vinden..
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn