Ik zal er zijn, ook in 2024

De herdenking van de geboorte van Jezus ligt achter ons. Ook in landen die dezelfde christelijke wortels hebben en toch met elkaar in oorlog zijn. Oorlogen op veel plaatsen met onvoorstelbaar veel leed. Helaas is overal in de wereld sprake van leed in alle mogelijk vormen. Kinderen die ontroostbaar lijden, machteloze moeders die hun dierbare baby niet kunnen voeden door droogte en honger. Jongeren, maar ook ouderen die levensgevaarlijke tochten ondernemen om in andere landen geld te gaan verdienen om hun familie thuis te kunnen ondersteunen. Zal het leed in de wereld in het komende jaar minder worden? Komen de leiders in de wereld tot vredelievende inzichten?
Als we vooruitkijken zijn er meestal ook leuke plannen en vooruitzichten, maar we moeten eveneens aanvaarden dat het leven zich kan voltrekken in een niet-plezierige richting. Aan persoonlijk leed zullen wij of onze naasten in het komende jaar wellicht niet ontkomen.
Als het verdriet en de wanhoop groot zijn blijkt steeds weer de behoefte aan Gods steun om ons moed te geven. De kerken zaten vol na de ramp met MH 17. Ook met mensen voor wie het geloof vrij afstandelijk is of was.
Jezus roept ons op om ons te richten op onze naasten en elkaar te ondersteunen op de moeilijke levensweg. Hij richt zich op elk mens om ons hoop en vertrouwen te geven om door te gaan in het besef dat Gods liefde altijd zal overwinnen. Misschien mag je zelfs zeggen dat wij elkaar een stukje hemel op aarde kunnen schenken.
Ouderen onder ons kennen al heel lang de woorden en het lied: Wat de toekomst brengen moge mij geleidt des Heren hand… (o.a. in Liedboek nr. 913)
Van recentere datum is het prachtige lied dat Sela tien jaar geleden uitbracht “Ik zal er zijn”, met een troostvolle, moedgevende en hoopgevende tekst.
Enkele zinnen hieruit zijn:
- ‘Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet’.
- ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
- ‘O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn’

Hij zal er zijn, ook in het komende jaar.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn