Ik heb niets te vrezen, want God is met mij! Dat zijn nogal woorden om uit te spreken. Toen ik bezig ging voor onze kerk kwam ik gelijk dat zinnetje tegen “Ken Zijn kracht” en vervolgens vond ik vele teksten door de bijbel heen die spreken van de kracht van God. Maar wat mij ook opviel was dat grote mannen Gods ook aanliepen tegen de dingen die ze zagen gebeuren en dat zorgde voor vragen. Ondanks dat lees je ook dat ze zich bewust waren van de grote daden van God en Zijn kracht. Ondanks die grote moeiten, de aanvallen van buitenaf, kenden ze de kracht van God.

Ik kwam een tekst tegen uit het gebed van Habakuk en het was een nieuwe vertaling waarbij stond: Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat mij over toppen van bergen gaan. Ik dacht gelijk, voordat ikzelf bij die toppen ben heb ik al een hele weg afgelegd. Voordat ik op die hoogten kom zoals in de NBG vertaling staat heb ik me op handen en voeten naar boven geworsteld. Ik ken velen die tegen dingen aanlopen in hun leven. De dingen van het leven kunnen soms zwaar drukken en ikzelf gooi het vaak op: ”de aard van het beestje. We maken ons zorgen soms over het gezin, over het werk, over school en over wat komen gaat, het kan eigenlijk van alles zijn en toch hebben we al zo vaak Gods grootheid gezien.

En in Efeziërs 3:20 staat: Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid!
In de bijbel lezen we van de noodzaak van de kracht van God. Het is belangrijk om te weten wie ons tot kracht is en in wie wij onze kracht moeten zoeken. Hoe vaak heb ikzelf al niet gehoord en gelezen over de musjes en de vogels en toch wankel ik soms. Kortgeleden maakte ik me erg druk. Ik kan niet zo goed tegen veranderingen, maar ik moest wel, ik had geen keuze en het benauwde mij. En mijn man zei: Kom we gaan eerst bidden en terwijl wij het gebed beëindigd hadden en ik naar buiten keek zag ik de tuin vol musjes. Het waren er geen twee of drie, maar echt tientallen en het was alsof God wilde zeggen: Hoeveel musjes moet ik jou nog laten zien voordat je op Mij vertrouwt? Voor die tijd heb ik nooit zoveel musjes in de tuin gezien en na die tij ook niet meer, behalve na dat ene gebed.

God wil ons bepalen bij Zijn kracht, bij de overwinning die wij kunnen ontvangen en Hij wil dat we weten dat Hij veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Als ik naar mijzelf kijk dan denk ik: Ik ken die kracht van God, God had zich al zo vaak aan mij geopenbaard, God had al vele dingen gedaan in mijn leven en in de levens van mensen om mij heen, ik wist wat Hij kon doen en dat Hij wilde helpen en toch… toch… riep ik tot Hem de woorden: Wie helpt mij? Ook voor mij is dit een les, het is niet alleen Hem kennen, maar ook in Zijn kracht leven, Hem vertrouwen. Laat dat een boodschap zijn en laten we Zijn woorden tot ons nemen en op Zijn kracht vertrouwen, want ik weet dat ik niet de enige ben die soms wankelt of twijfelt. Laten we elkaar bemoedigen en versterken en elkaar wijzen op Gods beloften.

(Oktober 2023)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn