Wat was men blij de 5e mei 1945? De jeugd stookte het vreugdevuur hoog op, terwijl de vijand soms nog in de buurt was. Er zijn zelfs op die eerste Bevrijdingsdag nog mensen gesneuveld.
Daar komt nog bij dat ná 75 jaren de rouw en pijn niet weg is. Wat een verhalen komen nu los op radio, tv en in tijdschriften. Alleen al bij de verhalen uit Rotterdam en Putten houden we onze adem in. De kinderen van toen laten het ons nog steeds weten: Oorlog, bezetting én vrijheid is nauwelijks in woorden te vangen.

Onderduiken …
Wat zou er veel gebeuren deze dagen?! In iedere stad of dorp waren aanvankelijk veel mooie activiteiten gepland om 75 jaar bevrijding uitbundig te vieren. Maar wat is er over van al die plannen. In zéér afgeslankte vorm wordt er aandacht aan besteed. 4 mei hangt de héle dag de vlag half stok en onze koning staat ook op de Dam, dát allemaal wel, maar onze feestelijkheden en het samen beleven moet wachten…… Voor hoelang? Natuurlijk en gelukkig is de vrijheid van 5 dagen oorlog en 5 jaren bezetting een feit. Maar ik vraag me de laatste maanden af hoe vrij we eigenlijk zijn, nu we strijden tegen een onzichtbare vijand. Alleen de gevolgen van deze aanval is zichtbaar. We gaan in verzet en we proberen onder te duiken in ons eigen huizen. Maar ondertussen zijn er wereldwijd weer veel slachtoffers en we leven weer in ‘bezetting’, maar dan anders. Worden we ooit hiervan bevrijd?

Vrij en blij …
Al ons leed, verdriet, gemis en angst, van toen en nu, mogen we in Gods hand leggen. Hij weet ervan. De ogen van de Here God gaan voortdurend over de aarde. Hij let op of wij Hem nodig hebben en biedt ons Zijn hulp aan (2 Kronieken 16:9). De Here ziet onze moeite en verdriet en Hij wil dat wij alles in Zijn hand leggen (Psalm 10:14). Dat is ware vrijheid! Dat geeft echte vreugde.
God biedt ware vrijheid, door Jezus in je hart, Hij is het die ons vrijmaakt en heelt zelfs onze smart ! Johannes 8:36.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn