De afgelopen week maakte ik 2 gedichten (tweeling-gedicht) over de zwaluw, een vogeltje wat mij enorm boeit. Eén over de zwaluw zelf en het andere gedicht over ons als gelovigen, die op zwaluwen lijken. Ik kwam tot de volgende gedachten:
Hoe kan het dat zo’n klein beestje van pakweg 15 cm en in gewicht 18 gram -een huiszwaluw iets minder- in het voorjaar zo’n 7000 km vliegt om in ons land, ons dorp, in onze boerenschuur of bij ons huis aan te komen waar het vorig jaar ook is geweest en heeft gebroed om in september met hun pasgeboren jonkies terug te gaan? Navigatie van de bovenste plank, daar wij het in de 20e eeuw nog moesten uitvinden!! Wat is onze Schepper groot.

De zwaluw.
Je komt haar regelmatig tegen in de Bijbel. Natuurlijk is Psalm 84 het meest bekend. De schrijver van de psalm is jaloers op de mus en de zwaluw. Zij vliegen vrij in- en uit in Gods huis, terwijl hij ervan verstoken is in Gods Huis te zijn. Dit is al de eerste bemoediging. Wat wij nooit meemaakten, maken we nu mee. We kunnen op zondag niet naar onze samenkomsten, om met elkaar God te loven en te prijzen en uit Zijn Woord te horen. Alle kerken zijn voor gemeenschappelijke diensten op slot. Natuurlijk zijn we dankbaar met de techniek van onze eeuw, maar verlangen wij van tijd tot tijd ook niet hevig om weer samen te kunnen komen? In onze gebeden roepen wij soms net als de schrijver van Psalm 84 tot God. Hoe lang gaat dit duren voor wij weer op kunnen gaan naar de zondagse diensten in onze Godshuizen? Gelukkig lezen we al snel in Psalm 84 dat we gelukkig te prijzen zijn als we onze toevlucht bij de levende God zoeken. We scheren als het ware als een zwaluw over diepe dalen, hoge bergen en door gevaarlijk onweer, uitziend naar ons hemels Huis aan het eind van de strijd, zie Jesaja 43:2
Wie op de Zoon van God, de Here Jezus vertrouwt, Die al deze hoogten en diepten heeft doorstaan om ons te redden, komt zeker aan in het Vaderhuis dat boven is. Heft uw hoofd omhoog, want het kan ook zomaar tijd zijn, de Here Jezus verschijnt op de wolken om Zijn kinderen op te halen, 1 Thessalonicenzen 4:16-18.
Met dit uitzicht mogen wij elkaar vertroosten, vooral nu in ‘corona-crisis’ waarin we voor ons gevoel gevangen zitten en niet verder kunnen vliegen. Het lijkt soms of we letterlijk en figuurlijk hevig benauwd zijn. Toen Hizkia zich in zo’n hevige toestand bevond, vergeleek hij zich met een piepend zwaluwtje in nood, en …. zijn God hoorde hem Jesaja 38:14.

Tenslotte
De zwaluw wordt ons ook tot voorbeeld gesteld in Jeremia 8:7 waar God Zijn volk verwijt maakt dat ze Hem niet dienen en aan Zijn orde en regels voorbij leven. Dáár moeten we ons ook iets van aan trekken.
Laten wij dicht bij God schuilen in deze heel moeilijke, soms eenzame tijd. Psalm 91:1,2. Vaak zijn we moe van het denken hoe alles moet in de toekomst. Maar laten wij opzien naar boven. Onze wandel, zegt de Bijbel is niet hier beneden maar boven, waar Christus is. Filippenzen 3:20. Ik leef en ik zweef, in mijn vlucht ….. kom ik nader, tot het huis van mijn Vader.

Mei 2020 – Aagje Lingen
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn