Overwinning
Na 7 lijdensweken waarin we nadachten in gedichten, overdenkingen en symboliek, zijn we aangekomen bij Paaszondag. We probeerden om door te dringen in de tragedie van de lijdensweg van de Here Jezus, die zó onze zonden en schuld voldeed door Zijn leven te geven.
Steeds, in de laatste twee regels van elk gedichtje ziet u een korte toepassing voor ons persoonlijk leven.
Goede Vrijdag is geweest. Het Lam heeft overwonnen, Zijn lichaam verbroken, tranen vergoten, bloed gestort, Zijn leven uitgegoten in de dood en tenslotte begraven in een stenen graf, achter een grote steen verborgen. Was dit alles genoeg in Gods ogen, om ons vrij te kopen en te redden? Neen, één ding ontbrak nog: Zijn herrijzenis uit de dood (Romeinen 4:25). Zonder die opstanding zou al het voorafgaande van Zijn lijden en sterven niet genoeg zijn geweest. In 1 Korinthe 15:17 staat het zo: ‘ Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonden.’ Maar halleluja, de Heer is wél opgestaan. Elk die in Hem gelooft zal Hem volgen als Hij terugkomt om Zijn kinderen op te halen. Ook zij die Christus toebehoren en al lang in hun graf liggen. Als de bazuin zal klinken staan éérst zij, die in Christus gestorven zijn op, daarna wij/zij die in Hem geloven en nog op aarde leven. Wij zullen Hem ontmoeten in de lucht en Hij neemt ons mee naar het Vaderhuis (1 Thess. 4:14-18; Johannes 14:3). Wat een vooruitzicht. Als we naar de hedendaagse toestand in de wereld kijken is er weinig hoop, maar wie naar boven kijkt, vanwaar de Here Jezus belooft te komen om ons op te nemen, heeft hoop op een heerlijke toekomst met en bij Hem (Lukas 21:28).
Zit u om een Lam verlegen, die Zijn lichaam verbrak en Zijn kostbaar bloed vergoot? Die weende om de dood? Verlangt u naar Hem die onze dorst naar echte vrede voorgoed wil lessen en ons ook dagelijks wil reinigen? Hij, wiens liefde sterker is dan de dood, staat klaar om ons voor eeuwig te ontvangen als Zijn kind.
Christus, onze Heer verrees, Halleluja! Heil'ge dag na angst en vrees, … die verhoogd werd aan het kruis, … bracht ons in Gods vrijheid thuis, Halleluja! (LvdK1973 215:1).
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn