Overdenking 7e lijdenszondag - Mattheüs 27:62-64 - Ezechiël 36:26

Steen
Zij, die de Here Jezus een verleider noemden en het Hem voortdurend moeilijk maakten over alles wat Hij van Zichzelf had gezegd, waren bang dat het misschien tóch wel eens waar zou kunnen zijn, wat Hij over Zijn dood én opstanding had beweerd. Daarom vroegen zij Pilatus het graf voor de zekerheid te verzegelen. Je weet maar nooit …..! Zo kwam er driedubbele bewaking: Een zware steen, een verzegeling en zij lieten ook nog eens een stel soldaten de wacht houden voor het graf. Maar… bij de eerste schemering op de 3de dag zijn de soldaten zich lam geschrokken. Een aardbeving en een engel die de steen wegrolde was de oorzaak van hun schrik. Of ze het lege graf hebben gezien is de vraag, want ze vielen als dood neer. De Zoon van God is opgestaan. Zijn kracht bleek groter dan steen, sterker dan de dood en machtiger dan welke legermacht dan ook. Hij heeft het volbracht. De wet, die in steen gegrift was (Exodus 31:18) en de straf op onze zonde, is vervuld.
Toen ik een kind was, werd mij geleerd om om een nieuw hartje te bidden. Later ontdekte ik dat God aan het zondige volk beloofde hun stenen, zondige hart weg te nemen en er een nieuw levend hart voor in de plaats te geven (Ezechiël 36:26).
In de wereld om ons heen zien we dat nog steeds velen hun best doen om niet in God en in Jezus Christus te geloven, niet in Zijn volbrachte werk op Golgotha en niet in Zijn opstanding. De Heer wil ons nog steeds een nieuw hart in plaats van het oude geven, zodat we léven. Leven voor Hem. Getuigen van Hem.
Zo leven we naar Pasen toe. Wat er ook gaande is in deze wereld en al kunnen we niet eens Pasen in onze gemeenten vieren. Hij is machtig ons een gezegend Paasfeest te geven. Wat zou het geweldig zijn, als mensen, die nooit eerder geloofden in de opgestane Heer en Heiland, juist in deze moeilijke tijd gaan buigen voor de almachtige God en in aanbidding neer knielen voor Zijn Zoon, Jezus Christus. Híj is sterker dan de dood!
Geen graf hield Davids Zoon omkneld. Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht (Johannes de Heer 25:2).
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn