Overdenking 2e lijdenszondag - Johannes :6:33-35 ,51 - 12:24

Brood
Als Jezus zegt dat Hij het levende Brood is, dat eeuwig leven geeft, kunnen de mensen dit niet geloven. Nog héél wat gesprekken over dit onderwerp zijn er geweest. Tenslotte trokken veel leerlingen zich terug en volgden Hem niet meer. Dan vraagt de Here Jezus het specifiek aan Zijn twaalf leerlingen of ze ook niet willen vertrekken. Petrus neemt het woord en belijdt: ‘Waar zouden wij heengaan, U spreekt woorden van eeuwig leven, U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’
Later legt de Here Jezus het nog eens uit. Brood begint met een graankorrel die in de aarde wordt gezaaid. Als dit niet gebeurt blijft het zaad alleen. Het gaat in de Bijbel vaak dieper dan wij denken en dat wilde de Heere Jezus uitleggen in Johannes 12:24. Híj is die graankorrel. Híj moest sterven om veel vrucht voort te brengen. Wij mogen geloven dat Hij dit zware proces van lijden en sterven heeft ondergaan om voor ons het Brood des Levens te kunnen zijn. Door Hem, hét Brood, kunnen wij eeuwig bij en voor Hem leven.
Ik denk hierbij ook aan het avondmaal, dat de Heer zelf instelde. ’Dit brood ‘ zei Hij, ‘is Mijn gebroken lichaam. Doe dit tot Mijn gedachtenis.’ Paulus zei: ‘Steeds als jullie dit doen, denken jullie aan Zijn dood.’
Jezus is het Brood des levens! Uit de hemel neergedaald, schenk Hij krachten, geeft Hij vreugde, waar geen and’re vreugd bij haalt. (JdH. 324:1)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn