De website www.overdenkingen.nl is een onderdeel van de christelijke gedichtensite  www.gedichtensite.nl
De redactie van de gedichtensite wil de overdenkingen laten aansluiten bij de christelijke gedichten. Het moet daarom duidelijk zijn dat de overdenkingen een christelijke boodschap in zich dragen en de overdenkingen op de bijbel gebaseerd zijn. 

Wanneer u zelf auteur van deze site wilt worden, lees dan even goed deze pagina door en lees hier>>> hoe u de eerste keer kunt inzenden en bij goedkeuring een account kan krijgen.
Overdenkingen die spiritueel, boeddhistisch, of welke andere richting dan ook zijn, kunnen op andere sites geplaatst worden, maar niet bij www.overdenkingen.nl De bedoeling van overdenkingen.nl is om na te denken over het Woord van God.


Overdenkingen worden geweigerd indien:
-  het christelijke aspect komt in de overdenking niet naar voren.*
- de overdenking is kwetsend of kan kwetsend opgevat worden;
- de overdenking heeft als doel misstanden aan de kaak te stellen.
- de overdenking heeft als doel om anderen de les te lezen
- de overdenking heeft als doel om eigen problemen te profileren.
- de overdenking beantwoordt niet aan het doel van www.overdenkingen.nl (zie hieronder).


DOEL VAN DE OVERDENKINGEN:
1. Schrijvers de gelegenheid geven hun christelijke overdenkingen te plaatsen.
2. anderen deelgenoot maken van de geschreven overdenkingen
3. de mensen positief aan het denken zetten over het geloof.

Er mag per auteur 1 overdenking per week ingezonden worden  We stellen een maximum van 550 woorden voor. (dat is ongeveer 1 A4-tje getypte tekst.
Dit zal betekenen dat het aantal tekens inclusief spaties ongeveer 3000 zal zijn.
Probeer u hier zoveel mogelijk aan te houden.
In een programma zoals o.a. Word kan met behulp van de menuoptie "controleren" gecontroleerd worden of het voldoet aan het aantal woorden / leestekens.

Veel lees- en/of schrijfplezier!