Dit teken van sterk geloof begon zijn bestaan als de schandelijkste folterdood bij het volk der Feniciërs. Het was ongeveer te vergelijken met de Indiaanse martelpaal, maar dan nog veel beestachtiger en vernederender. 
De Feniciërs woonden op de plaats van het tegenwoordige Libanon, hadden ook een rijke kolonie in Noord-Afrika, waarvan de hoofdstad Carhago heette.
Nadat zij waren onderworpen door de Romeinen en in dit grote wereldrijk als bondgenoten waren opgenomen, hebben hun overheersers dit verschrikkelijke martelwerktuig overal verspreid en veelvuldig gebrukt als de zwaarste straf voor ongehoorzame slaven. Maar het werd weldra ook algemeen toegepast op niet-Romeinse bewoners van het Imperium Romanum, want de Romeinen beschouwden ook al hun ondwerworpenen als slaven.

De veroordeelde werd vastgebonden of gespijkerd aan een paal met dwarsbalk, en moest een urenlange doodsstrijd meemaken. Dit kon wel enige dagen duren, maar gebeurde meestal toch niet, omdat de geseling voor de kruisiging het slachtoffer al dermate had verzwakt. Als de wachters het bewaken van gekruisigden te naar vonden, mochten zij de veoordeelden de genadeslag geven, indien bij zonsondergang de dood nog niet was ingetreden. 

Door de dood van onze Heer Jezus is het kruis een heerlijk iets geworden, wat tot versterking van geloof en vertrouwen op God heeft bijgedragen.
De kruispaal, die niet zo veel hoger was dan twee meter, is door kunstenaars in de loop der eeuwen indrukwekkend hoog afgebeeld, wat het kruis in plaats van schandelijk martelwerktuig juist een overwinnnend aanzien geeft. De stralenkrans, die rondom Christus' hoofd blinkt, spreekt van eindeloze liefde en genade,  

De apostelen, die hun Heer ontvluchtten bij Zijn aanhouding, schrokken later ook niet terug voor smartelijke dood.
Petrus verbleef zijn laastet jaren in Rome. Hij vreesde ook de christenvervolgingen onder keizer Nero, maar bemoedigde toch de volgelingen van Jezus, die de dood in de arena vonden.
Tenslotte werd Petrus zelf ook gekruisigd. Hij zou vlak voor zijn hechting aan het hout hebben uitgeroepen: "Wat een eer om dezelfde dood van mijn Meester te ondergaan!"
Paulus trof dit lot niet, Omdat deze apostel het Romeinse burgerschap bezat, onderging hij de veel mildere straf door onthoofding met een zwaard.

Andreas stierf aan een X-vormig kruis. Tijdens de uren van foltering prees hij Jezus en bracht het Evangelie aan de mensen, die bij zijn terechtstelling aanwezig waren.

Het kruis mag in heden en toekomst steeds kracht brengen en onze ogen doen richten naar het komende Hemelse Nieuw Jeruzalem.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn