Vrijmoedig met elkaar spreken


Met Zijn woorden en gelijkenissen over gewone mensen helpt Jezus ons bij het verdiepen van ons religieus bewustzijn. De woorden van Jezus spreken ons altijd persoonlijk aan. Hij probeert ons tot inzicht te brengen hoe wij in het leven staan.
 Hij opent poorten in ons bewustzijn, poorten als opening naar God, maar ook als opening naar elkaar.

Ook wij kunnen elkaar helpen met geloofsverdieping. Vrijmoedig met elkaar spreken over het geloof zijn kostbare ontmoetingen. Je zou dat geschenken kunnen noemen die je mag geven en mag ontvangen.

Als je iemand ontmoet die in een moeilijke levensfase verkeert, en ontvankelijk is voor Gods Woord kun je bijbelteksten als steun en bemoediging gebruiken. Maar dieper gaat het contact als je vertelt hoe Gods Woord je zelf raakt. Hoe komen de woorden uit de bijbel nu werkelijk bij je binnen en wat doe je ermee? Dat is niet eenvoudig. Er zijn drempels, zoals schroom en terughoudendheid die je moet overwinnen.
Woorden verbinden ons met de ander als ze uit de diepte van onze geloofsbeleving voortkomen.
Jezus laat ons ervaren dat God niet verborgen is, maar alom aanwezig is. Hij leert ons dat God - als mysterie van ons geestelijk bestaan - zich misschien het meeste in onze naaste openbaart.

In het dorp waar ik woon bestaat een door de plaatselijke PKN kerk opgezette activiteit met als naam ‘Ik wil jou ontmoeten?’ De bedoeling is om elkaar één-op-één te ontmoeten in een heel andere sfeer dan bij het koffiedrinken na de dienst het geval is. Hoe vond jij de preek? Vind jij het weer ook nogal guur!
Het gaat bij deze activiteit om met elkaar wat vrijmoediger over geloofszaken te praten. Best wel ongewoon, maar ook spannend. Je moet je opgeven, maar je weet niet van tevoren wie je gaat ontmoeten. Ook niet of je thuis in jouw vertrouwde omgeving gaat ontmoeten of dat je naar iemand toe moet gaan. Een soort ‘reli-blind date’ dus om in eigentijdse bewoordingen te omschrijven.
Er is een lijstje met vragen of gespreksonderwerpen beschikbaar om eventueel te gebruiken wanneer de ‘koetjes en kalfjes’ besproken zijn.
De ervaring leert dat deze opzet heel snel leidt tot een open gesprek over geloofszaken.
Soms met verrassende diepte als er wederzijds vertrouwen is. Je leert elkaar beter kennen dan ooit eerder het geval was, ook al ken je elkaar al heel lang.

Levenswegen zijn verschillend, achtergronden zijn verschillend, gedachten zijn verschillend, maar het is bijzonder als er herkenning is van elkaars geloofservaringen.
Als je elkaar ontmoet waarbij het persoonlijk ervaren van de woorden van Jezus centraal staan, dan ontmoet je de ander in geloofsverbondenheid. Er ontstaat een geestelijke openheid naar elkaar. Een openheid die niet goed te beschrijven is maar wel te ervaren is. Een waardevol gevoel dat ertoe doet. Na zo’n ontmoeting ben je beiden geestelijk weer gegroeid.

Een open en vrijmoedig gesprek over ons geloof mag je best een zegening noemen. Misschien besef je dan de juistheid van de vaak aangehaalde woorden van Jezus uit Mattheus 18:20 'Waar 2 of 3 bijeenkomen in Mijn naam, daar ben Ik aanwezig'.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn