Gods zwijgen


Een belangrijk onderwerp om over na te denken is het zwijgen van God.
Waarom zwijgt God als ik Hem nodig heb? Of zwijgt God niet, maar kan ik Hem niet ontvangen?

Als alles goed met je gaat komen deze vragen waarschijnlijk niet bij je op. Zit je in een moeilijke levensfase en heb je moeite met de grip op het bestaan, dan is de behoefte aan Gods steun groot. Je geliefde heeft deze wereld verlaten en je ervaart een kille leegte. Je weet van Zijn nabijheid en steun, maar het lijkt zo afstandelijk. Er is zoveel verdriet en onzerheid; hoe moet ik verder? Kon ik maar direct met Hem praten en Hem mijn pijn uitleggen?

Gods zwijgen gaat over God en Zijn zwijgen, ofwel het gevoelsmatig niet in contact komen met Hem. Natuurlijk komen kernvragen weer op als: wie of wat is God en hoe functioneert God? Is er een God die luistert? Beschermt God de geest van ons lichaam wel, maar het lichaam niet? Wat heb ik aan God? En zelfs de vraag heeft God iets aan mij?
Als mensen religieus bewust zijn houden zij zich bezig met God en de rol van God in hun bestaan. En dan komt dit type vragen vroeg of laat aan de orde.

God was er voordat de mens op aarde kwam en Hij zal er altijd zijn. Over Hem wordt in het Oude en Nieuwe Testament verschillend geschreven. God zoals beschreven in het Oude Testament komt op mij vaak over als een afstandelijke en soms ook straffende God. Als je religieus bent moet je in de eerste plaats Godvrezend zijn. In het Nieuwe Testament leren we dat God zich via Jezus kenbaar maakt als ware, onbaatzuchtige liefde. Jezus leidt ons naar God, als het mysterie van ons geestelijke bestaan, als de bron van eeuwige liefde. We kunnen dit moeilijk begrijpen. Daarom spreekt Jezus over God als Zijn Vader. Wij mogen beseffen dat wij kinderen van God zijn. De Vader die je nooit in de steek laat, altijd luistert en nooit zal zwijgen. Een liefdevolle Vader kun je niet vrezen.

Het beeld dat God liefde is, vind ik prachtig. In 1 Johannes 4:16 staat: ‘God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem’. Liefde is de motor van de schepping en de bron van de scheppingskracht. Liefde die we kunnen zien en ervaren in contact met elkaar. Liefde is onbegrensd, liefde is onbepaald, liefde is het begin en het einde, liefde is het leven.
Jezus bracht ons Zijn liefde en leidde ons naar God en Gods liefde. Jezus helpt onze bewustwording over God met de woorden: 'Als je Mij vertrouwt, dan heb je vertrouwen in wie Mij gezonden heeft'.
Gods liefde is een mysterie. Wij/ik kunnen het mysterie zelf niet met woorden beschrijven.
Je kunt wel omschrijven hoe je het mysterie of het Goddelijke binnen of buiten jezelf ervaart.
Het ongeziene of oneindige openbaart zich in momenten, in stukjes die leiden tot het aanvoelen van het mysterie. Een ontmoeting met diepe wederzijdse herkenning van geloofsbeleving, een bijzondere ervaring die je overkomt op religieus gebied, het besef van de grootsheid van de schepping of tekenen van de oneindige bron van liefde van waaruit dit alles voortkomt. Maar ook eenvoudig wat woorden of een blik in de verte kunnen zo’n moment zijn.

Het gaat ons om het ontvangen van tekenen van Zijn liefde en Zijn steun. Antwoorden op vragen zullen zich aandienen wanneer wij daar aan toe zijn en wij dat nodig hebben. Niet op het moment dat wij hopen, niet in de vorm die wij verwachten, maar op Zijn wijze en op Zijn moment in alle stilte als onze ontvankelijkheid zich opent.

God zwijgt niet, zwijgt nooit.
Misschien zou je zelfs kunnen zeggen:
een zwijgende God bestaat niet.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn