Adem voor ons leven

Bij het ochtendgloren wordt de dag geboren.
De dag vangt aan en er gaat weer van alles gebeuren. Wij zijn ons daarvan bewust.
We weten dat en we voelen dat door ervaringen van verdriet en vreugde.
In ieders leven vinden pijnlijke en droevige gebeurtenissen plaats. Het verdriet daarover zal nooit verdwijnen. Maar dat mag ons niet weerhouden de zegeningen te ervaren die ons leven waardevol maken. Vaak heb je kostbare herinneringen die je in de rest van je leven als een schat in je hart mag koesteren.

Het verleden ligt achter ons; de toekomst is onzeker. Maar de toekomst biedt altijd weer hoop en ook kansen. Bij elke ademtocht ademen we het verleden uit en ademen we de toekomst in.
Tussen het verleden en de toekomst – in het nu – ligt ons handelen.
Elke ademtocht biedt kansen voor het lichaam, maar ook voor de geest.
Lucht als adem is onmisbaar voor ons fysieke leven. Wat poëtisch verwoord kun je ook stellen dat onze Geest behoefte heeft aan geestelijke adem, adem ingeblazen door Gods Geest. Als verdriet ons beklemt en de toekomst ons benauwt, geeft Zijn adem hoop en steun om met vertrouwen een nieuwe dag te beginnen.
Zo begint de nieuwe dag die wij door Zijn gunst ontvangen.

Door het weten van Zijn aanwezigheid mogen wij de weg van ons leven met vertrouwen afleggen. En het einde daarvan vormt geen onzekerheid.
Immers we zijn gevormd door stof van deze aarde, maar onze Geest is van eeuwige waarde.
Het stoffelijke lichaam wordt geboren uit de mens en gaat in fysieke zin dood. Het innerlijke–zelf of onze geest wordt geboren uit de Heilige Geest en is daarom eeuwig.
Salomo schreef daarover in Prediker 12:7 ...en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God die hem geschonken heeft…

Jezus geef ons inzicht en leidt ons op de weg van ons leven.
Wees bewust, geniet van het leven bij voorspoed en weet je door Hem gesteund bij tegenspoed. De geestelijke kracht voor ons leven is misschien wel het grootste geschenk/zegening van onze Schepper. Jezus opent ons hart naar dit mysterie, naar de bron van ons bestaan die we God mogen noemen. De fysieke aanwezigheid van Jezus op deze aarde was kort, maar Zijn geestelijke aanwezigheid, Zijn woord zal nooit uit ons midden vertrekken.

Jezus roept ons dagelijks op met eenvoudige woorden. Woorden in de strekking van:
Kijk naar de ander. Wat kun je voor iemand betekenen? Heel veel, meestal met iets heel kleins dat uit je hart komt. Sta naast je naaste!
Het leven wordt ons door de Schepper geschonken.
Het is onze verantwoordelijkheid om daar inhoud aan te geven.
Elke nieuwe dag biedt uitdagingen en kansen. Voor onszelf en ook van ons voor onze
naasten. Gebruik je gaven en mogelijkheden.
Nooit komt dit moment terug. Nooit komt deze dag terug.

Bij het ochtendgloren besef ik wat mij door Hem is gegeven:
Geloof, Hoop en Liefde als adem voor mijn leven.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn