Voor wie gelooft is er geen bewijs nodig.
Wie tot geloof is gekomen heeft de waarheid ervaren.
Het ervaren bestaat niet alleen uit zien, horen en tasten.
Dat zijn fysieke zaken.
Terwijl geloof van een andere orde is.
Geloof is mentaal, geestelijk.
Zoek geen tastbaar bewijs voor geloof.
Geloof is een zaak van het hart.

Hoop is de weg naar geloof.
Hoop is een niet aflatende verwachting op verlossing, herstel en vrede.
Wie hoopt, kan geloven in het Licht dat het duister zal doen wijken.
Hoop is er alleen bij uitzichtloosheid.
Bij benauwdheid. Bij onrecht en verdrukking.
In voorspoed is er geen hoop.
Zonder hoop blijf je passief.
Met hoop durf je het leven aan.
Met hoop in je hart kun je werken aan bevrijding van sombere gedachten.
Hoop is de tegenspraak van moedeloosheid.
Hoop geeft moed.

Liefde is onbaatzuchtig.
Liefde ziet niet op zichzelf.
Liefde is een onuitputtelijke bron van kracht.
Liefde is een schild tegen onrecht en frustratie.
Liefde overwint het kwade.
Liefde stelt je in staat te verzoenen.
Te vergeven. Te begrijpen. Te helpen.
Jezelf te verplaatsen in de ander.
Fouten niet aan te rekenen.
Te verdragen. Te geven.
Te laten. Te doen.
Liefde doorbreekt de keten van vergelding en wraak.
Liefde geeft vreugde, vrede en balans in je leven.
Liefde maakt je sterk.
Liefde doet angst verdwijnen.
Liefde geneest je geest en versterkt je lichaam.
Liefde is de grootste drijfveer in het leven.

Geloof, hoop en liefde.
Geen van dezen is fysiek.
Geloof, hoop en liefde.
We zijn begeestigd door God.
Door Hem bestaat het leven in lichaam en geest.
Je lichaam zal vergaan tot stof.
Waaruit het kwam.
Je levensgeest keert terug naar God.
Die hem ook gegeven heeft.

God schenkt ons geloof, hoop en liefde.
Zoek Hem, zoek Zijn Liefde.
Blijf in Zijn Liefde.
Leer Hem kennen.
Vreest Hem uit eerbied,
niet uit angst.
Treedt niet in Zijn Licht
als een vreemde.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn