Hoe raar zal het in je oren klinken om met Kerst maar ook erna te zijn of te worden als een mug
Je denkt misschien wel, hij spoort niet deze schrijver, hij kan wel naar zijn schoolbanken terug
Toch vraag ik, niet met lezen te stoppen maar samen met mij even de mug te bestuderen
En ondanks dat we hem vaak haten om zijn angel en geluid, toch wel van hem kunnen leren!

De mug eigenlijk een diertje, een insect van de nacht, dat is zijn leven, dat is zijn alles daar is hij in zijn element.
Hoe hinderlijk is het als we net op bed liggen en zzzzzmmmm en plots niet meer…je slaat even, en luistert weer, meestal spring je uit bed, lamp aan en bij het vinden van de mug pats…een flinke vlek op de muur of zolder.
En als hij al iemand gestoken had, kan het nog een akelige rode vlek zijn ook.
De volgende morgen, ja hoor een bult, krabben maar!
Of je zit 's avonds gezellig buiten met wat vrienden en bij het invallen van de duisternis daar zijn ze al, wrijven, vest aan met lange mouwen, benen bedekken enz.
De zwangere mug heeft bloed nodig en gaat op zoek….naar u en jou en mij.
Maar ook als de lamp aan gaat bijvoorbeeld in huis of een buitenlicht bij je de late barbecue zie je muggen rondt het licht en schijnsel ervan, alsof ze zelfs in dat licht willen kruipen.
Een gehele andere kant van de mug is bv. Een late namiddag op een stille voorjaar of najaar of winterdag, als het schemer gaat worden en de zon langzaam afscheid van ons neemt….zie je ze zoals wij het noemen, dansende muggen.
Met zijn allen zoemen ze op en neer, het lijkt wel of dat ze vrolijk zijn omdat het zulk mooi weer is, en de nacht straks weer gaat komen.

De mug en de mens ze lijken iets op elkaar in bepaalde opzichten toch …of vind u van niet?
De duisternis heerst op deze aarde het licht ontbreekt, de mens voelt zich in zijn element, in iedereen is dit verlangen, bij onze geboorte in Adam is dat al doorgegeven, om dingen te bedenken of zelfs te doen wat het daglicht beter niet kan zien, de nacht en duisternis om te stelen, een moord, maar ook roddelen met mond en hart, donkere gedachten over iemand, ikzelf op de troon en niemand mag er opkomen of erbij gaan zitten.
Corona regels, ach als niemand het ziet doe ik toch vlug even dit enz. vult u zelf maar in….in ons element de duisternis.
We bijten en steken en willen dat we niet worden opgemerkt.
Maar wat denkt u van oorlog en geweld…de mens, er moet bloed vloeien, hoeveel miljoenen liters hebben wij al niet vergoten op deze aarde!
Hoeveel keren heeft onze angel al gestoken nu en in de geschiedenis?
Hoeveel bulten van ellende en pijn hebben wij of zij al niet achter gelaten?
Vraag dit eens aan iemand die door pesten, haat of geweld iemand heeft verloren…ze moeten zich nog elke dag krabben, het gif werkt nog steeds door.

Maar ondanks onze diepe duisternis die wij allen liefhebben, ook als u denkt dat valt met mij wel mee, moet ik u toch vragen, is dat uit u of komt dat door een heel Iemand anders?..
is er voor jou ook een lampje een Licht in de donker aangegaan?

Onze Heere God geeft in onze geliefde duisternis iets voor de mens in het beeld van de mug, iets heel bijzonders…
Hij doet het Licht aan, er zijn muggen die de duisternis verkiezen, en nooit er naartoe vliegen maar er zijn ook muggen die proberen in dat Licht te komen de bron van warmte en Licht trekt hun aan, al brandt het heel de nacht ze blijven erbij.
Gaat u ook op Zijn Licht af?

Trekt dat Licht u aan, brengt het u naar een andere wereld waar de duisternis niet meer is, en waar het altijd licht is in dat Licht.
Danst u ook in de zon van de avondgloed, met hen samen die ook dit gevoelen, danst u op en neer in het zoete stilte van wat dit Licht u schenkt, is uw hart ook wel eens zo blij dat het dansen wil in Zijn avondgloed doordat Licht van die nieuwe dag die eenmaal komen gaat….kijkt u eens stil naar de muggen als het moment daar is, en kijk naar de muggen in hun dansende spel…..denkt u eens terug aan wat u zojuist gelezen hebt, en waant u zich zomaar eens even in dat muggetje dat voor uw ogen danst en denk aan uw Heere, die u dat Licht geeft om in te dansen.

Een geheel ander beeld ten opzichte van de mens en de mug is.
Bent u in verwachting is er iets in u wat uitziet naar een geboorte, is je geloof in verwachting, verwacht je door jouw geloof nieuw leven, bent u zwanger geraakt door een belofte?
Een belofte van God de Vader in Zijn geliefde Zoon…bent u daarvan zwanger?
Dan heeft u bloed nodig!...u bent zwanger, maar hoe heerlijk u hoeft niet op zoek, het OfferLam biedt zelfs u en jou Zijn bloed aan, zodat je zwangerschap eindigt in een gezegende geboorte.
Eenmaal lieve mensen mug, mag u dansen in het licht met een dansende menigte die niet te tellen is in de zoete avondschemering van die prachtige dag die nooit eindigen zal, Zijn bloed brengt u daar waar de geboorte is…. uw hoop…, geboren wordt, en aanschouwen mag, aan de voeten van het Lam van God waar het altoos heerlijk Licht en ook windstil is, waar u in Zijn schaduw dansen mag.
Dans dan kleine mug wees blij, u bent zwanger van Zijn belofte, dans rond de kribbe, dans rond het kruis, naar het graf hoeft u niet te gaan, daar is niemand meer, leeg want Hij is opgestaan en leeft in alle eeuwigheid
Dans kleine mens(mug) wees blij, u bent zwanger door Zijn bloed en u zult de geboorte zeker zien van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde…omdat Hij onze Here Jezus Christus het Licht wilde zijn maar ook Zijn bloed aan u en jou gaf…zodat jij leven kunt, omdat Hij de slagen opving waarmee wij geslagen hadden moeten worden, en er van ons niets meer te zien was dan een vlek op de muur.
Dans kleine mens(mug) in Zijn avondschemering wat Zijn dag is aanstaande.

Dans…..kleine mens (mug) het is Kerst, goede vrijdag Pasen en Pinksteren op één dezelfde dag, Zijn Licht straalt op deze ene eeuwige dag ……dans kleine mensje in Zijn voorjaarsgloed, gelijk de kleine mug.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn