Afdrukken
Categorie: Overdenkingen
Hits: 1733
Bijzonder gebed

Het Onze Vader is het meest bekende en misschien ook wel het mooiste gebed dat er bestaat.
Jezus heeft dit gebed aan Zijn volgelingen geleerd (als onderdeel van de bergrede , bijvoorbeeld in Matth. 6: 9-13). Wij kennen allen de woorden.

Er zijn in de loop der eeuwen uiteenlopende versies van Het Onze Vader in gebruik geraakt. Meestal voortkomend uit verschillende vertalingen of verschillen van inzicht over wat Jezus nu precies gezegd zou hebben of wat Hij bedoeld zou hebben. Over kleine nuances in de tekst zijn hele studies verschenen. Latere schriftuitleggingen leiden dan weer tot het gebruik van andere versies in de uiteenlopende christelijke geloofsrichtingen. Het internet maakt een kijk daarop tegenwoordig snel mogelijk.

We weten niet exact hoe Jezus Het Onze Vader heeft uitgesproken. De woorden zijn lang na zijn dood opgeschreven. Is dat echt belangrijk of is het belangrijker in welke context Zijn woorden daarover zijn geuit? Jezus benadrukt de zuiverheid van het bidden. ‘Spreek in alle eenvoud en onopvallend je gebed uit. Gebruik geen veelheid van versluierende woorden’.

Om ons te helpen geeft Jezus ons een eenvoudig, maar ook heel compleet gebed. Met woorden en een manier die dicht bij God voelt. Jezus opent voor ons met het gebed Het Onze Vader het gesprek dat ook wij met onze geestelijke vader mogen hebben. Immers als Jezus zegt God is Mijn Vader, dan wil dat zeggen. ‘Ik ben Zijn verlengde, volg Mij in vertrouwen en gebruik dit gebed’.

Hij leerde zijn volgelingen Het Onze Vader. Zijn volgelingen waren veelal ongeletterde mensen, die op een eenvoudige maar indringende wijze leerden zich in vertrouwen te richten op onze Vader, de bron van ons bestaan.
Wij kennen de woorden van het gebed met de opbouw met elementen van vereren, danken, verzoeken en belijden. Alle belangrijke kanten van het dagelijks en religieuze leven worden daarin belicht, en wel op een krachtige en kompakte wijze. Bovendien in kleine zinnen die gemakkelijke te onthouden zijn.

Meer dan 2000 jaar geeft dit gebed steun aan jong en oud, aan rijk en arm, aan alle volken over de gehele wereld. Het is best wel vreemd om Het Onze Vader in andere talen dan het Nederlands bijvoorbeeld in het Chinees of Koreaans te horen uitspreken. En toch klinkt het op een of andere manier vertrouwd. Dat is best wel bijzonder.
Hoe zou het destijds geklonken hebben toen Jezus het gebed uitsprak en het aan ons leerde?
We weten niet hoe Jezus er uit zag. Misschien wel als een hedendaagse jongeman uit Israel of als een hedendaagse vluchteling uit Syrië. Wel weten we dat Hij hoogstwaarschijnlijk de Aramese taal sprak. Deze taal wordt nog door Christenen in Syrië gesproken. Op internet/YouTube is Het Onze Vader in vele talen te horen. Dit gebed is ook in het Aramees te vinden, zowel in gesproken als in gezongen vorm.
Recent werd een opname in het Aramees geplaatst, die toegespitst is op de huidige problematiek met het corona virus. Het is een gezongen uitvoering die als steun werd opgedragen aan allen die zich voor ons inzetten om de pandemie te beteugelen.

Een bijzonder gebruik van het bijzondere gebed dat Jezus ons leerde.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn