Vertrouwen

Er zijn altijd perioden in de geschiedenis geweest waarin de mensheid met ernstige ziekten werd geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan de pestepidemieën in de Middeleeuwen.
Een besmettelijke epidemie of pandemie geeft een algemeen gevoel van bedreiging. Er is iets bijzonders aan de hand. Een soort wereldoorlog maar dan op gezondheidsgebied.
In praktische zin worden we gedwongen om op een verstandige manier met elkaar omgaan.

De huidige situatie leidt voor velen (mij) ook tot nadenken.
Het is niet te ontkennen, het virus dat ons belaagt is ook een onderdeel van de schepping. Het virus zit knap in elkaar en is moeilijk te bestrijden. Is het virus bewust door God geschapen? Of is het virus ontstaan door menselijk handelen? Of is het gewoon toevallig?
Het is makkelijk om daarover allerlei vragen te stellen. De vragen vanuit een religieuze invalshoek zijn diverser en anders van karakter dan die vanuit de medische wereld.
Voor beide typen vragen geldt dat de antwoorden moeilijker te vinden zijn dan het stellen van de vragen.

Over leed en lijden vinden we veel geschreven in de bijbel. Het leven kent lijden, dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Vroeg of laat wordt een ieder daarmee geconfronteerd. Het lichamelijk lijden heeft altijd een geestelijke/emotionele component met vragen over het waarom en hoe verder?

 Hoe gaan we om met leed en lijden?

Het lijden geeft je een bijzondere kans om diep bewust te worden, dat je er in het leven niet alleen voor staat. Dat vind ik een van de zegeningen van het geloof. Natuurlijk komen kernvragen weer op als: wie of wat is God en hoe functioneert God? Is er een God die luistert? Beschermt God het lichaam niet, maar de geest van ons lichaam wel?

We kennen het mooie verhaal van Job. Job houdt stand en verliest ondanks alle leed en tegenspoed zijn vertrouwen in God niet. Job heeft absoluut vertrouwen in God als de bron van ons bestaan, al gaat dit boven zijn menselijke bevattingsvermogen. Hij houdt moedig stand. Hij verliest zijn hoop en vertrouwen niet, dat alles goed zal komen.
Het verhaal van de genezing van de melaatse man door Jezus gaat ook over het hebben van vertrouwen in God.

Als mens moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. En dat is de eerste plaats zorg hebben voor elkaar. We moeten elkaar steunen in moeilijke perioden. We weten dat God ons daarbij wil helpen.
Het virus spaart uiteraard gelovigen niet. Het virus heeft macht in de fysieke wereld.
Maar sterker dan het virus is geloof, hoop en liefde voor ons leven. 

Vertrouwen en zekerheid dat Hij naast je staat om je te helpen is wat we mogen putten uit het geloof.
Dat te weten geeft rust en kracht, maar wijst ons ook op de opdracht om je naaste bij te staan.
Jezus maakt ons dat vaak duidelijk. Je kunt God niet lief hebben, zonder dat door te geven, zonder van daaruit te handelen naar je naaste.

Wat heb je in deze tijd aan God als het virus ons belaagt?

Een vraag waarop het antwoord duidelijk is.
Alles….
Hij zorgt voor ons.
Hij laat ons niet alleen.
Hij geeft vertrouwen!

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn