De waarde van de eenvoud


Jezus' aanwezigheid op aarde en in het bijzonder de jaren dat Hij de mensen toesprak was maar van korte duur. Maar was wel van een immense betekenis voor de mensheid.
Jezus was begaan met de mensen. Het zag het onvermogen van de mensen om gelukkig te zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de wijze waarop zij hun geloof mochten beleven.

Jezus liet de mensen met andere ogen kijken naar het dagelijkse leven en hoe Gods aanwezigheid daarin wortelt. Hij vertelde hoe de religieuze wetten weliswaar hun waarde hebben, maar dat Gods liefde en de naastenliefde in de eerste plaats komen. Een eenvoudige man die met aangrijpende verhalen en bijzondere daden zijn toehoorders in hun gevoel raakte. Zijn uitspraken waren herkenbaar omdat men voelde dat zij over de essentie van het menselijke bestaan gingen. Zijn woorden hebben nooit hun kracht verloren. Zij klinken al meer dan 2000 jaar en geven ons kracht.

Jezus helpt je om je innerlijk te ontwaken, om je gevoel en je ogen te openen. In de werkelijke alledaagse wereld is Gods aanwezigheid te ervaren. Hij leert ons dat God als een wolk van liefde om ons heen is. Of je wilt of niet, Hij is er en Hij laat je nooit alleen.
Jezus probeert je hart te openen en je ontvankelijk te maken voor de vreugde van Gods liefde. Het besef daarvan gaat door je stromen. Ervaar Zijn aanwezigheid in alles wat je ziet. Verwondering over de kleuren en geuren. Voel je verbonden met de mensen om je heen. Wees je bewust van Zijn rol in de schepping, in de wereld die je ziet en waar je toe behoort.

Jezus leidt ons naar Gods nabijheid met de woorden: 'Als je Mij vertrouwt, dan heb je vertrouwen in wie Mij gezonden heeft'.
Vertrouwen hebben in de bron van ons bestaan. En uit dat vertrouwen het leven, het bestaan te accepteren. Hoe moeilijk dat soms ook is. Verlies nooit het vertrouwen dat je een kind van de schepping, een kind van God bent. Het mysterie van de bron van ons bestaan werd door Jezus invoelbaar gemaakt. Het zijn Zijn woorden die ons verbinden met God.

Het is menselijkerwijs niet te begrijpen hoe de woorden en daden van een, in de ogen van velen bijzondere maar eenvoudige man zo'n kracht konden hebben. Zijn woorden leven in het gevoel van miljarden mensen. Velen zijn er door geïnspireerd en hebben de vreugde van Gods liefde ervaren en steunen elkaar, verbonden door Zijn woorden.

Direct na het vertrek van Jezus van deze aarde begon de verspreiding van het christelijke geloof door eenvoudige, dappere mensen in moeilijke omstandigheden. Vaak in het geheim, met angst voor de wereldse en religieuze leiders maar gesterkt door het vertrouwen dat Jezus hen gegeven had. De door Jezus beoogde kerk/gemeenschap lijkt mij vooral een hulpmiddel om de mens te helpen bij zijn religieuze zoektocht. Dat hoeft niet met macht, pracht en praal in grote kerkelijke instituties. Dat kan ook in eenvoudige kleine ruimtes. Gods aanwezigheid manifesteert zich in mensen, niet in gebouwen.
'Volg Mij' vraagt om een toegewijde en liefdevolle houding naar elkaar. Elkaar steunen bij de geloofsbeleving kan in alle eenvoud. Twee of drie mensen in geloofsverbondenheid bijeen is al voldoende, hield Jezus ons voor.

Jezus, gedragen door Gods liefde, zittend op een ezel en vol opoffering aan het kruis:
het waardevolste geschenk voor christenen werd met uitzonderlijke eenvoud aan de wereld gepresenteerd.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn