We denken er misschien wel eens aan, de periode in het Paradijs met Adam en Eva, zou die kort of een hele tijd geduurd hebben?
Of heeft u er misschien nooit bij stilgestaan of aan gedacht, maar laten we samen eens overdenken de woorden uit Genesis.
En God zag alles wat Hij had gemaakt en zei; alles is zeer goed…..zo ook Adam en Eva, en had Hij hun gezegd wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar, enz. (Gen.1:28)
Maar…………toen alles zeer goed was in het Paradijs zou toch zeker ook gebeurd zijn alles wat de Here gezegd had, want er was nog geen enkele zonde er tegen toch?
Dan blijft er eigenlijk tot onze schaamte maar één conclusie over, het paradijs heeft misschien nooit langer geduurd dan ongeveer negen maanden voor onze zondeval, (de tijd van een zwangerschap) ja zelfs mogelijk nog veel korter kan dit zijn.
Hoe zou het voor u en mij voelen als het maar twee maanden zou zijn of zelf maar één dag geweest zou zijn?
Zullen we daarover verbaasd zijn of zouden we bedroefd zijn dat er echt niets goed uit ons -de mens- voortkomt dat we echt in alles vallen.
Kunnen we ons dat voorstellen, als ik eerlijk op mezelf en mijn geloof en kracht zie, als ik de Heere oprecht wil dienen in hart en wandel ja in alle dingen, dicht bij Hem wil leven, hoe lang duurt het voor ik hierin struikel?
Negen maanden, twee maanden, één dag, of maar een ochtend of maar een uur of is dat zelfs nog te lang, voelen we hoe dicht we nog bij Eva of Adam leven? Hoe veel in ons doen, ons denken, ons handelen nog hetzelfde is als de eerste mens Adam het hoofd van de oude mensheid.
Hoeveel temeer is het een heerlijke genade om in de tweede Adam het Hoofd der nieuwe mensheid te mogen schuilen die nooit een zonde gedaan heeft ……Hij die ons vraagt om Hem te volgen waar we alles in tekort komen en dan toch alle zonde van ons en de toorn erover op Zich wilde laden, om daarvoor aan het kruis te betalen voor al de zijnen die in de Here Jezus Christus mogen en willen geloven en schuilen.
En ons te willen reinigen en zo de zonde af te wassen in Zijn verzoenend bloed.
Om in Hem te schuilen, niet voor een uur niet voor een dag niet voor twee of negen maanden maar voor eeuwig in aanbidding want Hij is de Alfa en de Omega, hij is mijn Here en mijn God.

Het is enkel maar Gods liefde voor de gevallen mens. Hem zij alle eer!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn