De zegen komt uit Zijn hand


Het woord zegen kennen we in meerdere betekenissen. In religieus verband wordt dit woord vooral gebruikt om iemand Gods bescherming en steun toe te wensen.
Bijzonder en dichtbij te ervaren is de zegenwens van St Patrick in Ierland uit de 5e eeuw, als steun voor mensen die op reis gingen. Het is een omschrijving hoe God als bron van ons bestaan alom en altijd in onze geest aanwezig is.

“De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer omgeeft u als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.
De Heer is boven u om u te zegenen.
Zo zegene God u, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.”

De steun die je als reiziger door je eigen leven mag ontvangen vind ik hier schitterend verwoord. Je staat er niet alleen voor als je vertrouwen hebt.

Aan het eind van onze kerkdienst spreekt de voorganger de zegen uit, meestal met de woorden:
“De Here zegene u en behoede u, de Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geven u vrede”

Ik ervaar deze woorden altijd als iets bijzonders. In mijn gevoel beleef ik dit alsof je verbonden wordt met iets wat je steunt, iets geheimzinnigs, iets onbekends en toch vertrouwds dat je begeleidt. Misschien is dat ook wel zo.

De woorden uitgesproken tijdens de Zegen zijn woorden die ons verbinden met God, met het mysterie van ons bestaan. Wij/ik kunnen het mysterie zelf niet met woorden beschrijven. Dat is inherent aan het mysterie. Toch is dat niet belangrijk. Het gaat uiteindelijk om het vertrouwen dat wij uit het mysterie, uit de bron van ons bestaan kunnen ontlenen.
Je kunt wel omschrijven hoe je het mysterie of het Goddelijke binnen of buiten jezelf ervaart.
Het ongeziene of oneindige openbaart zich in momenten, in stukjes die leiden tot aanvoelen van het mysterie. Zoals een ontmoeting met diepe wederzijdse herkenning van geloofsbeleving, een bijzondere ervaring die je overkomt op religieus gebied, het besef van de grootsheid van de schepping of tekenen van de oneindige bron van liefde waaruit dit alles voortkomt. Maar ook eenvoudig wat woorden of een blik in de verte kunnen zo’n moment zijn.

Jezus helpt onze bewustwording over God met de woorden: 'Als je Mij vertrouwt, dan heb je vertrouwen in wie Mij gezonden heeft'.
Jezus maakt ons duidelijk dat de Zegen uit Zijn hand komt.
Gods zegen wordt ons geschonken.
Het vertrouwen, de steun en de liefde die daaruit voortvloeien mogen wij ook weer doorgeven.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn