Hebben jullie wel eens stilgestaan bij de aanwezigheid van God? Hoe ervaren we dat en moet Hij zich altijd openbaren in grootse dingen? Hebben jullie ook wel eens het gevoel alsof wolken tussen Hem en ons zijn geschoven? Wij zeggen vaak we zien God niet en de hemel lijkt gesloten en zo lijkt het soms ook.Toen ik daar zo over nadacht en dingen vond over het volk van God, was ik verbaasd. Want God ging in een wolk voor Zijn volk uit en eigenlijk was die wolk heel zichtbaar het was een wolk waarin God zelf aanwezig was. En ik geloof zeker dat Zijn volk Gods aanwezigheid ook ervaarde door alles heen, ook omdat juist die wolk hen de weg wees de goede kant op. Dat betekent niet dat ze geen moeilijkheden tegenkwamen, dat ze nooit ontevreden waren en nooit mopperden. Ondanks die zichtbare, tegenwoordige God die duidelijk aanwezig was klaagde het volk van God. Maar Hij bleef aanwezig, Hij bleef met hun meegaan en Hij bracht hen in het beloofde land. En ook in het verhaal van de tabernakel zie je dat God zich toonde via een wolk, het bedekte de tent van de samenkomst en Gods heerlijkheid vervulde de tabernakel. God was dichtbij Zijn volk, God was er om hen bij te staan om hen te helpen, hen de weg te wijzen en dat wil Hij voor ons allemaal. Hij wil Zijn tegenwoordigheid laten zien en misschien zien wij een wolk wel als een enorme belemmering en misschien zijn er in ons leven vele wolken die ons afschermen van het zicht op God. Maar Hij is aanwezig ten alle tijde, zelfs in een wolk die ons leven overschaduwt. Ik moest nog denken aan die grote wolken die je soms ziet aan de hemel en die schuiven voor die prachtige zon en ineens wordt het gebied waar je bent overschaduwd en het wordt kouder en je vraagt je af, waar blijft die zon. Maar die zon is er wel, daar achter die wolk is de zon aanwezig en zodra er een zuchtje wind komt waait de wolk weer over en komen de stralen je tegemoet. Toen Jezus naar de hemel ging schoof een wolk tussen de discipelen en hun Meester, ze gingen bidden en Hij werd weer voelbaar en tastbaar in hun leven mede door de kracht van de Heilige Geest. En zo is het ook met ons leven, soms schuiven er wolken tussen ons en God, maar Hij is er, Hij wil er zijn, en als wij de Heilige Geest laten blazen dan zal die wolk wegschuiven en zal de warmte ons omarmen. Ook achter die wolk is God. En zelfs in die wolken, in die moeilijkheden die ons zicht op Hem belemmeren is Hij aanwezig en ziet Hij ons gaan, hoort Hij ons roepen, mopperen, smeken en wil Hij dat wij het geschenk van Zijn aanwezigheid nooit aan de kant schuiven, maar zelf toegewijd en aanwezig zullen zijn, in Zijn tegenwoordigheid zullen leven. Hij wil dat wij Zijn aanwezigheid ervaren door Hem te zoeken in gebed, in het lezen van Zijn woord, dat kan in het samenkomen, Hem de eer en de lof toezingen en Hij wil dat wij het van Hem verwachten. God is aanwezig en als wij Hem zoeken, zal Hij ons vinden.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn