Vrijheid en Vreugde


De woorden vrijheid en vreugde liggen qua gevoelswaarde dicht bij elkaar. Als je een gevoel van vrijheid ervaart ben je zelf ook blij. Dat kan betrekking hebben op fysieke vrijheid, maar geldt zeker ook voor onze geestelijke vrijheid, voor onze innerlijke vrijheid. De wereldse vrijheid en vreugde zijn van een andere aard dan de vrijheid en vreugde die met je existentie, met je bestaan, met je zijn te maken hebben. Dat gaat over het accepteren van het bestaan met alle mooie en minder plezierige kanten. Maar gaat ook over het je gesteund voelen en het weten dat je er door Gods nabijheid niet alleen voor staat.

De woorden en de boodschap van Jezus hebben een belangrijke rol bij het scheppen van vrijheid in ons denken. Hij gaf zijn volgelingen de kernwaarden van hun leven terug. Hij maakte hen los van de kille uitleg van de wetten door de Schriftgeleerden. Hij koos de liefdevolle interpretatie van de wetten. Als Hij sprak viel er een last van de toehoorders af.
Zij beseften door Hem de werkelijkheid van Gods aanwezigheid in het hier en nu. Zij beseften dat zij deel uitmaakten van Gods wereld op deze aarde.

Jezus schept vrijheid in persoonlijk denken. Vrijheid in denken opent ons gevoel. Liefde heeft vrijheid nodig. Liefde geeft vreugde. Mensen voelden zich 2000 jaar geleden geaccepteerd zoals ze waren, ongeacht hun maatschappelijke status. Vrede in hun gemoed kwam als een geschenk. Ze voelden zich weer een kind dat welkom is en van waarde is op deze aarde. Zij telden dus ook mee.

Gelijktijdig benadrukt Jezus keer op keer de verantwoordelijkheid die de mensen zelf hebben. Je wilt zelf geaccepteerd worden, je wilt zelf meetellen, je wilt zelf goed behandeld worden….doe dat dan ook naar je naasten.
Dat gold ten tijde van Jezus, dat geldt nu en zal altijd gelden.

Geaccepteerd willen worden is herkenbaar voor iedereen. Het is een basisbehoefte van de mens.
Je geaccepteerd voelen dat Jezus ons geeft raakt je in de essentie van ons leven.
Daar wordt mooi, misschien ook wel met verlangen over gezongen. Onder meer in lied 833 van het nieuwe liedboek. De woorden zijn eenvoudig, maar betekenisvol:

‘Neem mij aan zoals ik ben/wek in mij wie ik zal zijn/druk Uw zegel op mijn hart en leef in mij’

Als het gevoel van acceptatie bij je doordringt dringt ook het gevoel van vrijheid en vreugde bij je binnen dat je mag zijn wie je bent.

Daarover zingt Sela met de woorden: ‘Vrede vervult mijn hart/Liefde stroomt bij mij binnen/Jezus, U bent mijn kracht, o Heer/U, de vreugde van mijn hart’

Geaccepteerd willen worden is een behoefte, geaccepteerd worden geeft vrijheid en vreugde.
anderen willen accepteren is een opdracht/noodzaak
en jezelf – in al je zwakheden – durven/mogen accepteren is de basis.

Je bent de moeite waard, hoe je ook bent!

Dat maakt Jezus ons duidelijk.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn