Totdat het pijn doet!


Moeder Teresa was een wereldwijd bekende katholieke zuster die werkte onder de allerarmsten in Calcutta in India. In 1979 ontving zij de Nobelprijs voor de Vrede. Zij had veel bewonderaars die ook geld wilden overmaken. Eén van hen vroeg haar eens: 'Hoeveel moet ik geven?.
Haar antwoord was duidelijk: 'Totdat het pijn doet'.

In een heel ander verband zegt Jezus over het gehecht zijn aan materiële dingen tegen een rijke jongeling: 'Verkoop alles wat gij bezit en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg mij' (Lucas 18: 22). Het komt erop neer dat geld of materiële dingen niet werkelijk van waarde zijn voor je leven. Je blijft arm en de essentie van je bestaan gaat aan je voorbij.

Wat moeten we met deze uitspraken in ons dagelijks doen en laten, wanneer er weer een liefdadigheidsactie is of een actie voor de kerk in het verschiet komt. Hoeveel moet ik of wil ik deze keer geven? Doet het echt pijn?
Als ik eerlijk ben moet ik zeggen dat ik ver van de pijngrens zit.

Maar er bestaat ook een vorm van geven, waar je rijker van wordt!
Wij hebben een grote rijkdom in ons en het kost niets om daarvan uit te delen.

Is de grootste armoede of onzichtbare pijn van mensen in ons welvarende land niet de eenzaamheid of het gevoel niet meer mee te tellen of niet meer van waarde te zijn of je niet meer geliefd te voelen? Je zou zelf niet in zo'n duistere en uitzichtloze situatie willen verkeren. Geen kind geeft op de vraag 'Wat wil je later worden?'.......als antwoord......'eenzaam'.

Is de belangrijkste boodschap van Jezus niet de oproep om je naasten lief te hebben als jezelf. Je kunt dat doen met geld en vaak kan dat ook vanuit de bevoorrechte positie dat je meer bezit dan je nodig hebt. Maar als je echt wat wilt geven, denk daarnaast dan ook aan tijd en liefdevolle aandacht voor mensen die dat echt nodig hebben. Je kunt zoveel voor anderen betekenen.
Is de dankbare glimlach niet een groot geschenk dat je terug krijgt en dat je voedt en rijker maakt?
Natuurlijk komt het niet altijd goed uit of je hebt er eigenlijk geen zin in. Of je vindt je naaste eigenlijk niet zo aardig.
Het vereist ook wel moed om je liefdevol op te stellen.

Liefde is delen en weggeven, niet alleen wat je bezit maar ook wat je bent.

Het mooie en bijzondere van naastenliefde is dat hoe meer je geeft, hoe meer je ervoor terug krijgt en hoe rijker je er door wordt.

Naastenliefde en liefdevol handelen wordt doorgegeven en verspreidt zich. Naastenliefde is de sleutel tot het oplossen van armoede en tot het bereiken van een wereld waarin mensen in alle opzichten gelijkwaardig zijn aan elkaar en eerlijk met elkaar delen.

De woorden van Jezus over naastenliefde hebben een universele waarde voor gelovigen en niet-gelovigen, dus voor de hele mensheid.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn