Rampen en Openbaringen

De vliegtuigramp met de MH17 staat nog vers in het geheugen. Op de herdenkingsdienst van 23 juli 2014 in Amersfoort werd een prachtige uitvoering gespeeld van 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. (lied 416 Liedboek).
Ouderen herinneren zich de watersnoodramp van 1953 nog goed.

Een ramp van grotere omvang trof de wereld 200 jaar geleden.
Op 10 april 1815 vond op Soembawa (destijds Nederlands-Indië) de grootste geregistreerde uitbarsting van een vulkaan plaats. Dat was de Tambora. De kracht was ter grootte van duizenden atoombommen van Hiroshima. De klap was 2000 km verder te horen en de as ging 40 kilometer de lucht in. Duizenden mensen kwamen direct om en ook in het jaar daarna stierven velen door hongerdood en door chemische vergiftiging. Er was zoveel stof in de lucht gekomen dat dat er in 1816 op het noordelijk halfrond geen zomer was en oogsten in Europa, China en Noord Amerika mislukten (Philip Dröge – De schaduw van Tambora 2015)

Geen wonder dat in die tijd gedacht werd dat het eind der tijden was in getreden, zoals beschreven in laatste Bijbelboek De Openbaring van Johannes.
Deze openbaring werd waarschijnlijk geschreven tegen het jaar 100 na Chr. door Johannes van Patmos. De auteur schrijft dat hij de opdracht gekregen heeft om zijn visioenen aan de mensen te openbaren. Het is inmiddels bekend dat er tientallen openbaringen zijn opgeschreven, onder meer van Jacobus, Petrus en Paulus.
In de vierde eeuw werden veel christelijke boeken weggecensureerd die niet pasten bij de opvattingen van de meest-orthodoxe kerkvaders. Van de toen bekende openbaringen werd uiteindelijk De Openbaring van Johannes gekozen als enige juiste Bijbelboek. Met dit boek in de hand werden aardbevingen, pestepidemieën en geweldsuitbarstingen verklaard.
Toen keizer Constantijn de vervolging van christenen had beëindigd begonnen christenen onderling met elkaar te wedijveren. Erg is dat De Openbaring van Johannes werd misbruikt bij verschillen van religieuze inzichten. Christenen die andere christenen martelden zagen zichzelf niet als moordenaars, maar als Gods dienaren die het goddelijk oordeel alvast uitvoerden. Denk daarbij aan de Inquisitie waardoor eeuwenlang duizenden mensen gemarteld en gedood werden uit naastenliefde of ter redding van hun ziele heil. Zij beriepen zich daarbij op De Openbaring van Johannes.

Hoe komt het toch dat de zuivere boodschap van Jezus over waarachtigheid, over goed en kwaad, en over naastenliefde zo terzijde werd gelegd? Gelukkig is er ook heel veel goeds en barmhartigs gedaan in naam van de bijbel.

Jezus leerde ons liefdevol te zijn en vertrouwen te hebben. Wat je ook overkomt.

Vertrouwen gaf de door de Romeinen vervolgde christenen kracht om door te gaan.
Vertrouwen was sterker dan het onvoorstelbare leed dat christenen elkaar aan deden.
Vertrouwen zal ons ook helpen om gezamenlijk rampen van welke aard dan ook te overwinnen, zelfs al lijken ze misschien op de verschrikkingen uit het laatste Bijbelboek.

Vertrouwen is geweldloos en tijdloos.
Vertrouwen is sterk en broos.
Vertrouwen is geloof, hoop en liefde.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn