Het was zeker een jaar geleden dat iemand tegen mij zei “Jezus is een Palestijn”. Toen dacht ik nog dat hij een (slecht) grapje maakte, inmiddels weet ik beter. Het was en is geen grap, er zijn zelfs kerken/gemeenten die dit verkondigen. Dit heeft denk ik allemaal te maken met de strijd om Jeruzalem en Israël. Maar wie zich vertillen aan Jeruzalem zullen zich deerlijk verwonden (Zacharia 12), deze stad behoort aan JHWH, het is Zijn stad en zal straks de stad van vrede zijn waar vanuit Jezus zal regeren.

Zonder politiek te gaan bedrijven hoop ik toch dat u beseft dat Jezus naar Zijn mens-zijn een Jood was die in synagogen en in de Tempel leerde. Hij werd geboren uit een Joodse maagd en ook Zijn pleegvader Jozef was een Jood en Hij werd geboren in Bethlehem de stad van David (ook een Jood). Dat land en die stad behoorden tot Israël, het land dat van de kaart werd geveegd door de Romeinen die het later Palestina noemden maar dat sinds 1948 weer op de kaart staat Israël genaamd.

Jezus, onze Heer, Gods Zoon, waarlijk mens en God was een Israëliet en het Jodendom is onze oudere broer want uit het Jodendom komt het Christendom voort. Alle apostelen met uitzondering van Lucas die een Griekse arts was waren Joden. Als zij het niet hadden bewaard en opgeschreven hadden wij geen NT gehad, nu zegt u dat dat Gods wil was en dat is natuurlijk ook zo maar toch het waren grotendeels Joden, God bracht ons Zijn evangelie door Joden en velen van hen hebben hun leven ervoor gegeven.

Waarom deze overdenking? Opdat u uit onwetendheid geen anti-semiet wordt. Dat u Jezus' authenticiteit niet wegneemt en er een andere voor in de plaats stelt die geen grond vindt in Gods woord en daarmee een krom beeld hebt van wie Hij is en wie wij zijn in Hem. Wij zijn Christenen omdat wij Hem volgen die de Christus was en is. Wij waren heidenen maar zijn door ons geloof als wilde loten geënt op de edele stam. De edele stam was en is Israël, het land waar Zijn voetstappen liggen en waar Hij werd gekruisigd en opstond om ons te redden.

En Jeruzalem … het nieuw Hemels Jeruzalem is waar wij straks zullen wonen, die stad van God, van vrede, met gouden straten en paarlen poorten zal ons Thuis zijn. Wat een feest zal dat zijn, wat een geweldige genade wordt ons betoond door onze Vader.
Ja, ook aan u als u wilt, ook voor u is plek in die geweldige flonkerende stad die voor altijd door ons zal worden bewoond. Door alle Christenen, Joodse en niet-Joodse, en wij zullen Hem zien die is onze Heer en God. Halleluja !

Laten wij in de tussentijd Jeruzalem de vrede toe bidden want deze stad van Vrede herbergt straks ook onze vrede. Shalom !


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn