Kruis, Kruispunt en Keuzes


Lopend over een weg kom je soms bij een kruispunt. Je denkt dan na, welke kant wil ik uit? Naar links of naar rechts of toch maar rechtdoor? Eén ding is zeker de gelopen weg ligt achter je, en de nieuwe weg ligt voor je. Op dat bepaalde moment moet je een keuze maken.
Zo geldt dat in feite ook voor ons leven. Steeds opnieuw besef je dat je een keuze moet maken. Welke kant ga ik uit, wat ga ik doen?
Het verleden is altijd verleden tijd en de toekomst is altijd komende tijd. Het nu is nu, en daar ligt onze verantwoordelijkheid en onze keuze mogelijkheid.

Het kruis dat wij kennen in de christelijke religie vindt zijn oorsprong in de kruisiging van Jezus. Er zijn studies verschenen over hoe de kruisiging zou hebben plaatsgevonden en hoe het kruis er in werkelijkheid heeft uitgezien. Een paal met of zonder dwarsbalken of zelfs een andere vorm?
Het kruis zoals wij dat kennen heeft vooral de betekenis van lijden, verzoening en verlossing. Het kruis staat ook voor de overwinning van Jezus over de dood en als symbool voor eeuwig leven.

Als op een kruisbeeld of een schilderij Jezus is afgebeeld als gekruisigde wordt in mijn beleving vooral het lijden weergegeven. De keuze die Jezus destijds maakte om voor ons te getuigen van de waarheid was een heel fundamentele keuze. Niet een keuze van een aardse weg, maar van een geestelijke weg. Een boodschap aan ons van naastenliefde en opoffering.

Een andere manier om naar het kruis of liever het kruisteken te kijken is de volgende. De linker balk van het kruis is te beschouwen als het verleden; de rechter balk staat voor de toekomst. De staande balk vormt de verbinding tussen verleden en toekomst. Maar ook tussen de grond/het aardse en de hemel/het goddelijke.
Op de overgang van het verleden en de toekomst ligt het heden. In het heden leven we, in het heden moeten we bewust zijn en in het heden moeten we keuzes maken.

Wij hebben op kruispunten op onze levensweg steeds een richting te kiezen.
Het is goed bij die beslissingen niet alleen naar links, rechts of vooruit te kijken. Kijk op kruispunten op je levensweg ook eens denkbeeldig omhoog. Geef als dat mogelijk is ook geestelijke/religieuze waarden en normen een plaats in het afwegingsproces.
De inzichten die Jezus ons verschafte over goed en kwaad, waarachtigheid en naastenliefde, maar ook over individuele verantwoordelijkheid kunnen ons helpen goede keuzes te maken.

Het kruis in onze kerk heeft voor mij een brede symbolische betekenis.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn