De titel van deze overdenking is een bekend gezegde. Je ziet dat iemand er een andere mening op nahoudt dan jij, je haalt je schouders op en denkt “ach, leven en laten leven”. Geldt dat ook in geloofszaken, ja ten dele wel, wij kunnen verschillen over bijzaken maar als het verschil de fundamenten van ons geloof aantast dan is dit gezegde misschien toch niet zo op zijn plaats. Dan valt of staat onze toekomst ermee, een toekomst ons gegeven door de Vader in Zijn Zoon en bezegeld met de Heilige Geest die in ons woont.

Onze relatie met Jezus is een intieme, is er een van Verlosser tot verloste. Het is een diepe liefdesrelatie die eeuwig zal standhouden. Deze liefde maakt dat wij verlangen om bij Hem te zijn, dat wij ons realiseren geen wereldburgers maar hemelburgers te zijn, ook nu al als wij nog hier leven behoren wij niet gefocust te zijn op de dingen van deze wereld maar op de dingen van Boven (Kol. 3:1-3). Ik hoorde eens het volgende vergelijk: als een mens en een hond een liefdevolle relatie hebben en op elkaar zijn ingesteld dan is het niet vreemd als die mens in een kamer stapt waar het dier niet wordt toegelaten dat deze voor de deur gaat zitten wachten. Als het lang duurt krabt hij aan de deur want hij wil erin, hij wil naar zijn baas. Hij weet niet wat hem wacht achter die deur maar hij weet wel dat zijn baas daar is en waar zijn baas is daar is het goed en wil hij zijn. Het koekje wat hem wordt aangeboden slaat hij af, de aai die hij krijgt daar reageert hij niet op. Hij heeft maar een doel, hij wil bij zijn baas zijn.

Wij zijn geen dieren en liggen dus ook niet hijgend voor de hemelpoort maar het verlangen is vergelijkbaar.
Verlangt u ook zo …? of aardt u hier wel en vindt u het wel best zo? Zult u het allemaal wel zien en vindt u uw aardse leven nu belangrijker dan uw hemelse toekomst? Als dat zo is dan lijkt u wellicht erg op de gemeente Laodicea uit Openbaring, een gemeente die niet heet en niet koud is maar lauw, een gemeente die het allemaal wel best vindt, waar onze Heer buiten staat en aan de deur klopt. Onze Heer is niet blij met deze houding, leest u het maar na Opb. 3:14-22.
Veel heilzamer is het om te horen bij de gemeente Filadelfia (Opb. 3:7-13) die Hem blijft verwachten en die onze Heer zal bewaren voor (vóór niet dóór) de verzoeking, die Hij zal opnemen om met Hem te zijn (I Kor. 15:50-58).

Wees wijs, de eeuwigheid duurt veel langer dan dit leven en met al de mooie momenten die er hier kunnen zijn is het leven dat onze Vader voor ons heeft bereid oneindig mooier (I Kor. 2:9).
Daar kunnen wij toch zeker niet lauw onder blijven …. nee toch?
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn