Wat is er na de dood?

Vooraf

Het leven wordt ons geschonken. Het fysieke leven is eindig. Stopt het geestelijke leven bij het overlijden? Gaat het leven op een of andere wijze door? Is er een hemel? Is er een hel?
Kunnen we iets zinvols zeggen over wat er na de dood is?
De bijbel geeft ons in beelden zicht op een mooie toekomst na de dood. Terugkeren naar of thuiskomen bij de bron van ons bestaan, bij God. De grootsheid daarvan is mijns inziens menselijkerwijs niet te bevatten.
Natuurlijk worden aan het leven na de dood veel steunvolle, bemoedigende en hoopvolle woorden gewijd. Waardevolle en essentiële woorden die velen bemoedigen. Zij komen er, denk ik, in de kern op neer dat je mag vertrouwen dat het goed zal zijn.
Voor mij is de basis van het christelijke geloof vertrouwen en dat geldt ook voor na onze dood.
Concrete verwoording daarvan is voor mij niet nodig. Vertrouwen heeft geen woorden nodig.
Tegen deze achtergrond is de volgende korte overdenking geschreven over ‘Wat is er na de dood?’.

Het is goed!

Wat denk jij dat er na de dood is?

Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag die mensen op alle mogelijke leeftijden aan elkaar stellen.

Het is echter een vraag met een peilloze diepte.

Een vraag die wel gesteld kan worden maar niemand ooit kan beantwoorden.

Het gegeven dat ik dat niet weet, vind ik niet belangrijk.

Ik weet met mijn gevoel dat het na de dood goed zal zijn.

Het stoffelijk lichaam wordt uit de mens geboren en gaat in fysieke zin dood.

Het innerlijke-zelf wordt geboren uit de heilige geest of het goddelijke en is daarom eeuwig.

De dimensie waarin Gods mysterie verborgen is, wordt pas zichtbaar wanneer het denken ophoudt en

de liefdevolle stilte of geborgenheid zich aandient, dus bij de dood.

Het is goed!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn