Lieve mensen,

God houdt van ons allemaal. Wijzijn voor Hem allemaal gelijkwaardig. Iedereen is dan wel anders, maar dat is omdat iedereen uniek door God geschapen is. God heeft in een ieder van ons talenten en gaven gelegd en het is onze verantwoording om in ons leven te ontdekken waar onze talenten en gaven liggen en hoe die in te zetten.
Jezus is voor onze zonden een weg van eenzaamheid en afwijzing gegaan. Hij is een zware weg gegaan om ons vrij te kopen van onze zonden en dat de weg van ons naar de Vader weer open is. 
Jezus is onze Heiland, onze Verlosser en onze Vriend. Jezus is onze Bevrijder en onze Bruidegom. Jezus is het Lam voor ons geslacht. Geslacht ja. Hij is gegijzeld en gekruisigd. Aan het kruis is Hij genageld en Hij stierf voor onze zonden, Hij stierf onze dood.
Jezus is de Zoon van God, van de Vader. Jezus is God. Jezus houdt van ons en heeft ervoor gekozen om Zijn rijkdom af te staan om in deze wereld een weg te gaan om ons vrij te kopen. Jezus is daarvoor van de hemel naar de aarde gegaan, om ons vrij te kopen. Wij zijn duur betaald. Ja lieve mensen, wij zijn vrijgekocht. Wij zijn gekocht en betaald door het bloed van het Lam. Jezus heeft voor ons de hoogste prijs betaald en wij mogen deze Jezus, die dit voor ons gedaan heeft, aannemen als onze Verlosser en onze Bevrijder.

Wanneer u Jezus aanneemt als uw Verlosser en u dus vraagt om in uw leven te komen en in uw hart te wonen, geeft u Hem de hoogste plaats in uw leven en mag u Zijn volgeling zijn. Hij wil echtyer wel de eerste plaats in uw leven krijgen en houden. Dus boven uw partner, boven uw kinderen en boven uw ouders. Hij wil met u een relatie en Hij wil echt de belangrijkste Persoon in uw leven zijn. Vanuit deze relatie met Hem, kan Hij u zegenen, overvloedig zelfs.
Kijk daarbij niet naar geld. Geld is de grootste afgod als je er verkeerd naar kijkt. Geld hebben we nodig om van te leven, maar als geld voor jou zo belangrijk is dat je het boven Jezus zet, dan wordt geld de mammon en heb je te maken met hebzucht en onvrede.
God echter zal in Zijn rijkdom u overvloedig zegenen wanneer u in gehoorzaamheid aan Hem leeft. Maar daarbij geeft Hij u wat u nodig hebt. En u mag Hem alles vragen wat overeenkomstig is met Zijn wil.

God heeft een plan voor u, voor u allen. Hij heeft dus een weg voor u te gaan wat zijn wil is voor u. Wanneer u Jezus hebt aangenomen en Hem de hoogste plaats in uw leven hebt gegeven, bent u een volgeling van Jezus geworden. En als Zijn volgeling te zijn hoort bij dat er een weg is voor u om te gaan met Hem. Deze weg zult u moeten gaan ontdekken. Net zoals u moet gaan ontdekken waar u talenten en gaven liggen en hoe God wil dat u ze inzet. God heeft voor een ieder van ons onze eigen weg om te gaan. Deze weg is voor iedereen weer anders. Net als dat we talenten en gaven hebben om in te zetten voor Gods Koninkrijk, hebben we ook ons karakter. enkel ons karakter moet worden gevormd naar de gelijkenis van Jezus. Ons leven aan Jezus geven betekent ook dat ons leven, onze tijd, ons geld en ons lichaam van Jezus zijn en dat we samen met Hem moeten overleggen waar we het aan gaan besteden.

God verlangt ernaar dat wij Hem willen leren kennen en Hem steeds beter willen leren kennenb. God wil graag veel met u praten en veel van Hem aan u bekend maken. Enkel ligt het aan u wat u doet met uw tijd en of u dat met Hem besteed. Het is belangrijk dat u geworteld bent in de liefde van God en daarbij is het belangrijk om Gods Woord tot u te nemen en veel tijd door te brengen met Bijbellezen. Het is belangrijk om elke dag tijd te besteden met gebed. Ook over alle dingen over de dag, over hoe de dingen gaan en hoe u zich voelt. Het is belangrijk alle datails met Hem te bespreken. Hij is tenslotten uw beste Vriend.
God vindt u zo belangrijk dat Hij er zo naar verlangt dat u met Hem tijd doorbrengt, dat Hij daarvoor Jezus gegeven heeft, zodat de weg naar de Vader weer vrij is. Hij verlangt er zo naar dat u na dit leven hier op aarde bij Hem komt dat Hij daarom Zijn Zoon de lijdensweg heeft laten ondergaan. U bent voor God zo oneindig veel waard. Hij staat altijd aan uw kant en wil niets liever dat u Hem gaat ontdekken. God wil er voor je zijn, in alles. Al vboel je je nog zo minderwaardig en verloren, Hij zal je oprichten. Hij wi je herstellen en Hij kan je een eigenwaarde geven. De waarde die God vindt dat jij waard bent. En dat ben je, je bent kostbaar, je bent van zo'n hoge waarde, dat Jezus er zelf voor koos om die lijdensweg die Hij voor jou moest gaan, ook te gaan. Uit liefde, liefde voor jou en mij.

Jezus houdt van jou. Hij wil voor jou zorgen. En Hij kan voor jou zorgen. God, de Vader, wil jouw Vader zijn. God wil voor jou zorgen als geen andere vader dat kan. Hij zal je een juk geven dat licht is, wat jij dragen kan, want Hij weet wat goed voor je is. Je bent gekocht en betaald en je bent Gods eigendom. Hij heeft Zijn Zoon gegeven in ruil voor jou, om jou te behouden. God is liefde, Hij heeft Jezus de weg van lijden voor jou laten doorstaan. God verlangt ernaar dat ook jij, ook u, Jezus als uw Verlosser aan zal nemen.

We leven in een tijd, een vreselijke moeilijke tijd, waarin heel veel gebeurt. Er is momenteel veel gaande in de wereld. De wereld staat in brand. Vele vluchtelingen stromen binnen vanuit landen waar veel oorlog en geweld is. Maar ook de terreur is als een olievlek aan het verspreiden en komt ook onze kant op. Het is niet meer een kwestie van of er aanslagen komen, maar wanneer ze komen en hoe ernstig.
De tijd van welvaart, wat we jaren geleden hadden in Nederland gaat niet meer terugkomen. De bezuinigingen nemen toe, en zso'n ernstige mate dat men vele dingen neit meer kan betalen. Mensen worden ziek, mensen komen zonder baan, omdat de werkgevers ze niet meer kunnen betalen. Mensen moeten noodgedwongen zzp-er worden omdat de werkgevers geen risico's meer kunnen nemen om mensen in loondienst te nemen, omdat ze anders zelf failliet kunnen raken als de werknemers ziek worden. Zzp-ers verdienen niet genoeg om zich te kunnen verzekeren en als ze iets overkomen en ze kunnen hun werk niet meer houden, vallen ze in de bijstand.
Steeds meer mensen komen zonder werk. Steeds meer mensen hebben schulden en raken in het slechtste geval zelfs dakloos, het gaat er in Nederland niet beter op. Inkomsten stijgen niet, uitgaves wel. Ziekenfonds en particulier verzekerd zijn is al jaren verleden tijd en wat er voor in de plaats is gekomen, inclusief elk jaar de stijgende eigen bijdrage, is meer en meer dan verdubbeld dan enkele jaren geleden. Nogmaals het houdt niet op.

Nederland heeft zoveel regels en daarmee lopen we vast en niemand komt er meer uit. We maken ons druk en prate4n uren over zwarte piet, zelfs in de zomer, en andere benulligheden. We, Nederland en Europa, zijn zover weg verwijderd van God, van Bijbelse normen en waarden, dat we niet beseffen dat we op deze manier nu onheil afroepen over ons eigen land. We zijn zover van God verwijderd. En men heeft het niet in de gaten. En wat gaat de toekomst brengen? Hoe zal het allemaal verder zo gaan?
De tijd is gekomen om dingen om te gooien. Andere keuzes te gaan maken. Zeker voor de regeringen. Laten we in de liefde blijven. Voor God, voor elkaar en voor onszelf.

Laten we opstaan en hopen en bidden en God vragen ons te vergeven, vragen of Hij medelijden met ons land wil God de tijd zal verkorten. Laten we het hopen....

Misschien is het nog niet te laat...
Misschien....

Amen!

Miranda Vlieland
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn