Het is misschien een vreemde openingszin voor een overdenking, maar het gebeurde mij

zo.   Je leest de kranten, je ziet de T.V. beelden, je spreekt de buren, je zit op verjaardagen, en telkens komt het probleem wel aan de orde.  Niet alleen de sores in de wereld, niet alleen ver weg in Syrië, of Afrika, of Griekenland, maar hier helemaal dichtbij. Voor het huis van de burgemeester gaat een auto in de fik. Ergens anders, in Katwijk is een ramkraak.  Let op je bankpasje !

En de gedachte is geboren:  “Als ik nu eens voor 24 uur een crimineel zou zijn, hoe zou dat voelen ?”

 

Ik ben gepensioneerd, ik sta ’s morgen kalm aan op, we ontbijten rustig, kijken vast even in de krant, horen op achtergrond de TV nieuwslezer, en de verhalen stapelen zich al weer op.  Het valt al op als er op een dag niet ergens een dode is gevallen, of dat er geen ontploffing is in een flatgebouw, of dat er geen koperdraad gestolen is, waardoor een ernstig ongeluk zou kunnen ontstaan.

De laatste ramkrakers hebben wel effe mazzel gehad, ze zijn er met de buit vandoor en er is geen enkele aanwijzing, geen enkel spoor. Vakwerk !

Sporen moet je ook nooit achterlaten, daar heb je toch genoeg ervaring voor. Ze moeten je vooral ook niet gezien hebben !

Voor een dag  één uur crimineel zijn!    Een bepaald soort  vrienden hebben. Anderen noemen dat “verkeerde vrienden”.

De werkloosheid  brengt je nu eenmaal op ideeën…..een slechte gedachte is snel geboren als je tijden achtereen in de sores zit.

En als ze je pakken, ja dan zit je in de val, of erger nog, dan “zit je voor schut!”  (Een Amsterdamse uitdrukking voor in de bajes (gevangenis) zitten.

Je zit in de gevangenis omdat je grenzen hebt overschreden en je bent je eigen gevangene omdat je je eigen grenzen niet kende ! –

 

De bijbel noemt dieven, rovers, moordenaars, overspeligen en nog een aantal  van die “vakken”, gewoon zondaren, zondaars.

Daar staat het leven van een eerlijk mens tegenover, een bekeerde zondaar, iemand die zich van het kwaad heeft afgewend.

Het is maar waar je staat, soms, hoe je werd opgevoed. Waar je aanleg lag,  en eerlijk is eerlijk, daar draait de bijbel ook niet omheen: eigenlijk zijn alle mensen zondaars, er is niemand goed, ook niet één !  zegt het oude Boek.

 

Nu ik er zo een poosje over nadenk, over die vraag: “Als ik nu eens een  uurtje, of een dag crimeel zou zijn…..?”

Hoe zou ik me dan voelen ?   Welke waarde zou ik aan mijzelf toe schrijven ?   Wat zou het oordeel van anderen met me doen ?  Zou ik de spanning van zo’n leven wel aankunnen ?

Ik begin te beseffen, dat het leven mensen voor keuzes plaatst.  Doe ik dit wel, of doe ik dit niet ! Gooi ik het maar gemakkelijk even op mijn moeilijke jeugd jaren,  of neem ik de verantwoordelijkheid voor mijn

eigen leven, nu ik eenmaal volwassen ben.   Leren leven, dat is toch wel de allerbelangrijkste vraag.

Wat zou het een zegen  zijn als alle mensen in hun jonge jaren al de kans hadden gekregen om kennis te krijgen van dit keuze pakket.   Om niet straks gebukt te gaan onder de oordelen van de mensen door alle fouten die je maakt (je zichtbare en vaak onzichtbare zonden), maar om vrij en fier te kunnen leven omdat je weet hebt van wat waarheid en gerechtigheid is, en hoe mooi een samenleving zou kunnen zijn.  Als je niet die keuze gemaakt zou hebben voor goed of kwaad, maar dat je in principe al zou weten dat goed doen, het mooiste levensresultaat brengt.

Crimineel begin met een c.   Een ander woord begint ook met een c…….christen !

Laten we eens in de bijbel kijken wat er gezegd wordt, over de keuzes die mensen maken.

Jezus Christus heeft gezegd dat Hij de woorden van God spreekt. Deze zijn waarheid en leven. Mensen die Hem niet kunnen of willen volgen, worden er op gewezen dat zij “mensen van beneden zijn” van de aarde.  Jezus zegt: “Ik ben van boven. Ik ben niet van deze wereld. Ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Wanneer de Zoon u vrijmaakt, zult u werkelijk vrij zijn!”

 

Wanneer je Johannes, hoofdstuk 8 leest, lijkt het of de Evangelist wil zeggen: Mensen, pas op!    In vers 44 staat:  “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid want er is in hem geen waarheid.  Wanneer hij de  leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.”

 

Het is bekend dat je op het “christelijk erf”

opmerkingen kunt horen als:  Strijdt de goede strijd! – Geef de duivel geen voet ! –Wie staat, ziet toe dat hij/zij niet valle!

De bijbel geeft dus duidelijk verschil aan, over wat de keuzes van mensen zijn.  “Als ik nu eens één uur….crimineel zou zijn ?”  Wat een gevaarlijke gedachte.

Laten we wat tegenstellingen noemen, die de bijbel aangeeft.  Johannes 10: 10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen.  Dat is wat de duivel zegt.

Jezus zegt: “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed.  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie  de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.”

 

In Genesis 3 : 1 is het de duivel die al bij het eerste mensenpaar komt om twijfel te zaaien.

“De slang nu was de listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had. Zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd, dat gij niet zult eten van enige boom in de hof ?”

Tegenover de twijfel stelt de bijbel zekerheid.

Hebreeën 6 : 18,19 “Wij  hebben een aansporing om de hoop te grijpen, die voor ons ligt, en zij is  als een anker voor de ziel, veilig en vast.”

Tegenover de rebellie van Genesis 3 staat Filippenzen 2 : 8 ….dat Jezus Christus, als mens, zichzelf gegeven heeft, vernederd is geworden, en gehoorzaam door te sterven aan een kruis”.   Een uiterst teken van gehoorzaamheid.

De bijbel predikt derhalve tegen alle angsten van de mensen: Vrede.  Johannes 16 : “Ik heb tot u gesproken opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!”. –

 

In de wereld zijn de verleidingen. Jezus zegt:

“Mijn schapen horen naar Mijn stem en IK ken ze en zij volgen Mij; en IK geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.” –

 

Wat een verschil: luisteren naar de verkeerde stemmen in deze wereld of luisteren naar de stem van Hem die uit de hemel, Zijn boodschap van Vrede en geluk aan de mensheid  doorgaf.   Het is een kwestie van kiezen:  Als ik nu eens besluit één uur volgeling van Jezus Christus te worden, wanneer Hij mij roept.  Als ik heel mijn leven aan Hem overgeef, Hem vertrouw en aan Hem vergeving vraag over alle uren dat ik een mens was met die verkeerde c………  Als ik dat voornemen volg, zal dit het verschil maken dat er is tussen crimineel zijn zijn of christen !

Neem s.v.p. een goed besluit !

………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn