Je hoort tegenwoordig nog wel eens spreken over respect hebben, omgaan met gezag en  je opstellen in gehoorzaamheid.  In gesprekken met mensen kun je over deze woorden nog wel eens duidelijke persoonlijke meningen tegen komen.

Of, en misschien mag ik het hier vandaag wel noemen, omdat dagblad Trouw er aandacht aan schenkt, er is weer een predikant opgestaan, die tot de  volgende ontdekking is gekomen:

"Jezus heeft nooit op aarde rondgelopen. En alle elementen uit het bijbelse verhaal van Jezus vinden hun oorsprong in een mythe uit het oude Egypte".   Het eerste dat in mij opkwam was de gedachte dat een Dominee toch eigenlijk een herder is, een herder van de gemeente waarvoor hij is aangsteld.  Het zal wel weer eens een hype in Nederland kunnen worden.  Waar is het respect voor je collega's, voor de mensen die zich een je hebben toevertrouwd ?

Genoeg er over. Laten we kijken naar een tekst uit de bijbel, die ons meer vreugde kan geven.

Romeinen 15 : 18 "Want ik zal het niet  w a g e n  van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen (en dat zijn wij ook) tot gehoorzaamheid te brengen door Woord en Daad.   Ik herinner mij een  periode dat in het kerkelijk leven een "Woord en Daad brigade" werd opgericht. Tegenwoordig zou je zeggen: de helpers van de Voedselbank!

Zo heeft Paulus het dus verwoord, toen hij tegen de Romeinse Joden en de Romeinen sprak.

En over hun hoofden heen roept hij het ons toe:  Ik zal het niet wagen .....!

Vers 4 van hoofdstuk 15 zegt: Al wat namelijk van tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften... (lees je bijbel, bid elke dag!)  de  h o o p  zouden vasthouden !"

En wat werkt dat uit ?  (vers 6) : ...opdat gij e e n d r a c h t i g uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. 

Wat een opdracht !   (vers 11):  "Looft, al gij heidenen...de Here en laten alle  v o l k e n Hem prijzen!"     Iemand sprak de afgelopen tijd over de spanning tussen Israël en de Palestijnen.Er werd gesprokjen over de de bergen rondom Jeruzalem, en de spreekster maakte een sprongetje door te zeggen, dat eigenlijk heel de wereld Gods bergen zijn, en dat wij er allemaal bij horen.   Eh....? Het gaat toch om Israël ?   Dat geloven en weten wij toch al jaren. Niet voor niets heeft de kerk een Israël zondag binnen het kerkelijk jaar geïntroduceerd. Dat zien we toch gebeuren, sinds 1948 in Israël.  In de eindtijd zal alles draaien om Israël en Jeruzalem, dáár hebben de profeten over gesproken.

Maar, zegt de bijbel:  het gaat ook om de volken !  Let maar eens op als u in de bijbel leest hoe dikwijlks God de volken oproept.   (vers 13):  "De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest!"

Mensen, zónder de kracht van de Heilige Geest zijn we nergens en komen we nergens. (Blijven we  hangen bij de oude cultuurgeschiedenis van Egypte wellicht.) Mogen wij ons telkens herinneren als wij bidden, dat Paulus ons oproept om te bidden om ééndracht, juist in de gemeente van de Heer.

Ik  weet nog  dat ik als jong christen aan een voorganger vroeg: Maar  hoe weet u nu of iemand wel een kind van God geworden is ?   Bij voorbeeld bij het doen van geloofs-belijdenis. De voorganger zei: Ik wéét het als ik het hoor!     (echt een doordenkertje)

Wat  horen wij van elkaar ?  Wat vernemen wij binnen onze kerkmuren ?  Waar staan wij open voor ?  Waardoor laten wij ons leiden ?

In Jesaja 48 : 3 zegt de profeet: "Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie ik Mij zal verheerlijken!" en gaat het verder in vers 6 "Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weer op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen.....Ik stel u tot een licht der volken.....opdat mijn heil reike tot  het einde der aarde!".

Het hoort niet binnen de spelregels van deze site, maar gelooft u dat ik deze voorgaande tekst eigenlijk wel in hoofdletters had willen schrijven.  Tot een licht der volken !

Zo is onze God.

Zo denkt onze God.

Zo schrijft de BIjbel het.

Zo mogen we het geloven

En Israël.....én de volken !

Ik zou het niet willen wagen.... daarover niet  te spreken of te schrijven.  Een Leger des Heils lied zegt: 

Geef mij vuur in mijn hart, laat het branden, geef mij vuur un mijn hart, Heer ik wacht. Geef mij vuur in mijn hart, laat het branden, laat het branden in de wereldnacht. Zing Hosanna, zing Hosana. Zing Hosanna voor der heren Heer.

Geef mij liefde in mijn hart, laat mij dienen, Laat mij dienen in de wereldnacht.

Geef mij vreugde in mijn hart, laat mij  juichen, laat mij juichen tot de morgen gloort.

Dat de volken het zullen zien en horen !

----------------------------------------------

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn