Soms is een bloedtransfusie noodzakelijk om het leven te redden en weer toekomst te hebben. Daar hebben wij hier de bloedbank voor waar het bloed dat door vele donoren wordt gegeven is opgeslagen. Mensen hebben niet allen dezelfde bloedgroep maar er is voor iedereen wel bloed voorradig. Dat opgeslagen bloed wordt gecontroleerd op eventuele overdraagbare besmettingen zodat de ontvanger er niet van afknapt in plaats van op te knappen. Zonder een noodzakelijke transfusie gaat het leven verloren. Het is fantastisch als je leven door de artsen wordt gered middels een bloedtransfusie en je zult hen en ook de donor dankbaar zijn. Je had dat bloed broodnodig om door te leven. Dankzij dat bloed kun je weer opstaan en doorgaan met je leven, je zweefde op de rand van de afgrond maar het bloed bleek de brug naar vernieuwd leven.

 

Ik hoorde laatst iemand zeggen: ik ga na mijn dood gezellig naar de hel. Haar man die beweert dat God niet bestaat “grapte” er overheen: als ik boven kom dan geef ik Petrus een euro, dan laat hij mij wel binnen. Ook hoorde ik eens iemand zeggen: God bestaat niet maar als dat wel zo is dan vindt Hij mij vast interessant genoeg om binnen te laten. Ik kan het niet helpen maar naast dat ik mij erger aan dit soort “lol” heb ik ook medelijden met de sprekers want zij missen de broodnodige bloedtransfusie.

 

Welke transfusie? Die welke op Golgotha werd gedoneerd aan een ieder die het wil aanvaarden, de bloedgroep is geschikt voor iedereen en overal. Alle mensen, dus ook u, kunnen dit bloed ontvangen en daardoor Leven ontvangen met eeuwigheidswaarde. Het wordt aangeboden maar niet opgedrongen, een mens is vrij om het aan te nemen of af te wijzen maar het is hét “entreebewijs” voor de hemel, een ander “kaartje” is er niet. Wie is de donor? Ja, God in Zijn Zoon Jezus. Zijn bloed vloeide om ons te redden, hij gaf het vrijwillig en voor niets. Voor niets... vraagt u misschien, ik mag toch niet …, ik moet toch …. (vult u het zelf maar in). Nee, beste lezer, u hoeft helemaal niets, deze transfusie wordt u aangeboden uit liefde en voor niets.

 

Nou dat is fijn zegt u misschien, dan kan ik gewoon doorgaan met mijn leven zoals ik wil en toch komt het dan goed. Nee, zo werkt het niet. U kunt komen zoals u bent, met alles wat u tot u maakt en u ontvangt als u wilt Zijn transfusie, waardoor uw zonden zijn vergeven en u deel hebt gekregen aan het eeuwig leven bij Hem. Maar als u dat alleen daarom doet dan zult u het niet volhouden, dan komt u vroeg of laat weer bloed tekort. Misschien krijgt u dan weer reddend bloed maar op een keer zal deze bloedbank gesloten zijn. Waarom? Omdat u het deed uit winstbejag en niet uit (weder)liefde. De wereldse bloedbank kan u ook niet eeuwig helpen, u zult een keer tekort komen en sterven. Als dan blijkt dat u Zijn (bloed)offer hebt aangenomen, dat u van harte hebt geprobeerd te leven in liefde voor Hem en naar Zijn wil en voor uw naasten (dat is iedereen die op uw pad komt) dan zult u in de Hemel bij onze Vader van harte welkom zijn.

 

Liefde is de prijs om dit bloed te behouden, om te leven naar Zijn wens. Kunt u dat? Nee, u bent mens en zult in de fout gaan, wij gaan allemaal in de fout en kunnen de Hemel niet binnen met ons eigen bloed. Juist daarom hebt u Zijn transfusie zo broodnodig. Wijs Hem niet af die u kan redden en die u uitnodigt om eeuwig in vreugde te leven, Hij gaf Zijn leven voor u en voor mij, geef Hem uw leven, uw liefde en u zult die keuze nooit berouwen. Wacht niet tot morgen, morgen kan te laat zijn, doe het nú !

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn