Inleiding:   Het is een kwestie van zien en  horen!  Europa is door de eeuwen heen gegroeid op een Joods-christelijke levensovertuiging, ook wel traditie genoemd. Wij leven hier na 1945 in een vrij vreedzame  samenleving. Toch tonen ons de Televisiebeelden van verder weg dat er veel strijd is in de wereld. In Afrika, in Oost Europa, in het Midden Oosten.

Verdraagzaamheid is bij mensen ver te zoeken. En helaas….de wapens beslechten onze gedachten en dromen en bepalen onze levensduur. De Psalmdichter zegt: “Wat is de mens dat Gij nog naar hem omziet ?”

En toch…: er zijn altijd tekenen van hoop. Er is een ochtendgloren.  Er zijn weer jonge mensen die  zoeken naar de zin van het leven. Noem ze maar God-zoekers. Ze praten er over op het werk, op school.  Ze zoeken de PC af naar ervaringen van anderen. Ze lopen eens een kerk binnen…..

En ze ervaren God!   Niet de boeman God, niet de God van de regeltjes.  Ze vinden God in ontroering. Ze drinken a.h.w. Zijn Woord op, en ze spreken over Hem. Over Zijn liefde !

Toen ik zelf twaalf  jaar oud was, zong ik op een ouderavond  van de zesde klas: “Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht !”

In het leven leer je dat het soms en vaak ook een gevecht is. “Je moet het willen!” zei een oudere gelovige, die jarenlang tropenervaring had opgedaan.  Getuige van Christus dat ben je niet zo één, twee, drie. Maar als je door Hem gegrepen en begrepen bent, dan is er sprake van een Verbond. Een verbintenis, waarin je jezelf altijd veilig  mag weten.

Ja, God is zo nabij…….dat niemand Hem eigenlijk zonder op te merken passeren kan.                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

God is meer nabij

dan wij durven bidden of beseffen.

Als wij spreken van geloof, zegt

menigeen: Ho!  wacht ’s effen.

 ‘k Heb in mijn leven zoveel

ondervonden…..

‘k heb diepe wonden.

 

Maar wie de pijn van  het verleden

mee blijft sjouwen,

mist veel vertrouwen.

 Want omzien en  beschrijven,

dat doen zovelen.

Zij die de treurverhalen horen,

zullen zich  snel vervelen.

 

Besef o mens, dat God  bestaat

van alle tijden……

Het is Zijn vreugde als we

in ’t leven ons verblijden.

Hij maakt voor ons het groene gras,

Hij schiep de panter en de kleine  das.

Hij is zorgvuldig aan het werk geweest,

is ook de God die sprak dat Hij geneest.

 

Seizoenen lang heeft Hij de tijden

hier bepaald.

Er is geen mens op aarde die het

daarbij haalt.

Hij hielp eens Jozua, en liet de

muren vallen van ’t oude Jericho.

Door heel de bijbel heen zegt God,

Ik ben ! Ik doe !   Hoezo ?

Geen wonder is voor Hem te groot,

Hij overwon in Jezus Zelf de dood !

 

Er blijft maar één ding

over om het te vertellen:

de eeuwigheid zal nooit

de tijd versnellen,  maar

eenmaal is op aarde

de laatste dag!

Waarop een ieder die gelooft

zich  echt  verheugen mag.

Dan zal de hemel hier

op aarde tonen,  dat

God, zo lief,   voor goed

zelf bij Zijn Schepping

in komt wonen.

 

Dit heet de nieuwe Tijd:

“Het Koninkrijk van God.”

O mens, geef dan je levenslot

in handen van Zijn macht….

en sta opnieuw  weer op:

Ervaar Zijn Levenskracht !

--------------------------------------- 

De bekende Evangelist  Dr. Billy Graham, zei tijdens zijn  wereldwijde evangelisatie campagne´ s  altijd : De Bijbel zegt !

In deze overdenking wil ik dan ook 5 bijbel gedeelten noemen, waarin iets te proeven is van Gods aanwezigheid in mensen, in volken, in verleden, heden en in de nabije  toekomst.

Jesaja  46 : 13  “Ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij is niet ver, en mijn heil zal niet vertoeven. Ik geef in Sion heil,  aan Israël mijn luister”. –

Johannes 11 : 40  Jezus zei: “Heb Ik u niet gezegd, dat gij, in dien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult ?”

-         Johannes 15 :5 “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem (haar), die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen!”

-          Psalm 73: 28 “Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn, de Here Here heb ik tot mijn toevlucht gesteld, en ik wil al Uw werken vertellen”.

-          Psalm 16 vanaf vers 7  “Ik prijs de Here, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Here bestendig (voortdurend) voor ogen;

-         omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen; want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien.  Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig”.                                                                       (Teksten uit N.B.G.)

 

Durf jij je al zo’n gunstgenoot van God te noemen ?

 (Tip: Lees je bijbel, bid elke dag,

         opdat je groeien mag ! )

………………………………………………..

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn