Voor degenen die met de Bijbel zijn opgegroeid, zal het feitelijk geen raadsel zijn.  Sommigen zullen zeggen: Mattheüs 6 .   Natuurlijk, het hoofdstuk met de bemoedigingen, de raadgevingen, de gebeden.
 
Ik schrijf deze regels met een herinnering aan een bidstond, waarvoor ik de liederen mocht opzoeken en een gedachte uit de bijbel doorgeven.  Een boeiende bezigheid, om samen met anderen, op een bepaald moment in de week, je af te zonderen van het gewone maatschappelijke verkeer, en even diep van binnen te kijken. Welke noden zijn er, waarvoor ben je dankbaar ?   Ga je bidden voor héél de wereld,  of beperk je het “zicht” tot de directe omgeving ?   Het zijn zomaar wat vragen, waar je mee stoeit en waarin je zelf ook bewust bent dat je niet alleen in dat uur van gebed bent, maar samen met die anderen. Wat zijn hun vragen…waar zitten zij mee. Hoe komen zij ?  Met welke hartsgesteldheid ?
 
 Je kunt om de vragen in antwoorden om te zetten bij voorbeeld twee dingen doen.
 
a)       Je let elke dag op wie je ontmoet, waarover je met iemand spreekt, wat je ziet, wat je hoort, wat je leest.  Dit kan je al op heel wat gedachten, ideeën   brengen.
 
b)      Breng de vraag ook in gebed  bij de Heer, en zeg vooral dat jij het zelf niet weet. Je kunt er een  lied bij zingen:  “Te zijn als Jezus, die hoop vervult mijn hart, in woord en daad steeds  weer; dat is wat ik begeer !  Te zijn als Jezus, die hoop vervult mijn hart, Zijn Geest die helpe mij te zijn als Hij”.
 
Een voorbeeld van deze week.  Ik mocht vandaag de boodschappen doen. Even naar het winkelcentrum. Als oudste van 5 kinderen in ons gezin, was het  heel vaak mijn taak om de weekboodschappen te halen.Bij P. de Gruyter !  Een winkelketen die in mijn jeugd net zo bekend was als bij voorbeeld Albert Heijn.  De winkels waren aan hun uiterlijk allemaal herkenbaar, je kocht er “de Gruyter Koffie en Thee” en je kreeg elke week  “het snoepje van de week” , wisselende snoep pakketjes met een “speeldingetje “ er in. Kinderen waren er gek op.  “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!” een slogan die vandaag aan de dag in de kerken ook best meer gehoord zou mogen worden.   Goed, jong geleerd is oud  gedaan, en terwijl sommige mannen liever buiten de winkel blijven staan, om op hun vrouwen te wachten, is het voor mij een plezier om even te winkelen.
 
“Zie zo! alles in de winkelwagen, op naar de Kassa!” …………Ik had haar al wat zien rondscharrelen in de winkel, met een paar boodschappen in de armen, een kleine wat schuchtere Indonesische vrouw. Ze kuchte…ik keek om: “Gaat u maar even voor mevrouw….u bent snel klaar!”
 
Zij reageerde spontaan:  “U bent een schat, mijnheer!” Om mij heen werd gelachen, en na het afrekenen keek ze me nog een keer aan en riep:  “Dank U wel mijnheer !”
 
………………

U bent een schat!    Deze woorden bleven even haken. Onderweg naar huis dacht ik: wat gemakkelijk eigenlijk  om iets positiefs  te zeggen, zelfs tegen iemand met wie je niets hebt uit te staan. Nog veel meer zou dit zo moeten zijn met de mensen in je directe omgeving, je gezin, je buurt,  je familie, je vrienden. Je Kerk!
 
Vraag: “Maar is dit altijd zo ?  Zijn wij bereid om altijd mooie dingen tegen elkaar te zeggen ?  Om ze voorop te stellen.   Denk er maar eens over na  in uw/jouw eigen omgeving!”
 
 Een bijbel vers spreekt daarover, dacht ik. “…want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn!”  (Mattheüs 6 : 21  HSV).
 
In dit hoofdstuk is Jezus aan het woord en Hij zegt: “Verzamel  geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;  want waar uw schat is…….
 
Geweldig. Mensen vragen elkaar wel eens, hoe zij denken dat het in de hemel zal zijn ? Wel, wie aandachtig  in de bijbel leest, ziet zomaar tussen de regels door  hoe Jezus de geheimen van Boven ontsluierd.  Geen  mot, geen roest, geen dieven! –  En Jezus zegt nog meer: “Verzamel je schatten in de hemel!”  Wij mensen denken dan vaak in de eerste plaats dat wij heel geestelijk moeten denken, of veel meer geestelijk of heilig zijn, en zo leven dat  God al die dingen dan zal noteren, en onze bankrekening daarboven vanzelf zal groeien.  Verzamelde geestelijke bagage voor de eeuwigheid !
 
Maar Jezus bedoelt helemaal niet dat wij daar krampachtig mee om moeten gaan. Hij voegt er nog wat aan toe:  “Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waar u zich mee kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding!”  (Matth. 6 : 25 h.s.v.)
 
In vers 32 de beste zekerheid, volgens Jezus: “Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.”
 
Dus in plaats van denken aan boven (de hemel) plaatst Jezus ons direct bij beneden.  Ons plekje op aarde waar wij mogen wonen en leven…..en tevreden zijn!
 
 In hetzelfde hoofdstuk vers 24 gaat het over  l i e f  h e b b e n. Het heeft toch wel te maken met die schat. Een schat koester je, bewaar je, verzeker je, daar denk je vaak aan. Jezus zegt: Maar je kunt geen twee heren dienen. Vertaal: liefhebben.  Dus niet je doodwerken in de wereld, presteren, presteren, presteren. Dan gaat al je tijd daarin op, er is geen tijd voor God.  Geen tijd voor de bijbel, geen tijd van bezinning.  (ouderwets woord ?)
 
In een boekje daarover las ik het volgende: “In onze gemeente worden wij ertoe gedwongen onder ogen te zien, wat het betekent daadwerkelijk christen te zijn, in een niet  christelijke wereld”. Het boekje gaat er helemaal over wat “de Gemeente van de Heer is”.
 
De Gemeente is een plaats om  lief te hebben!

De Gemeente is een plaats om verlossing te brengen……. (ook in prediking/getuigenis).
 
De Gemeente is een plaats om  heelheid te brengen in plaats van verdeeldheid!

De Gemeente waar mensen elkaar weer lief gaan hebben,  elkaar in liefde  benaderen….daar kan zij een krachtig instrument in Gods hand zijn!” –
 
 Ja, in het Koninkrijk van God hebben we eerst lief, dan vergaren we kennis, dan gaan we helpen daar waar geleden wordt, waar het lijden is.
 
Nog een klein uitstapje. In Amsterdam woonde en werkte wijlen Ds. Buskes. Hij was een bewonderaar van de theoloog Blumhardt, en deze heeft eens gezegd:  “Je moet niet zeggen GOD IS LIEFDE!   Dat is zomaar wat in de ruimte praten……Maar je moet zeggen: “Mensen, u bent van God. God heeft u lief!”    Want als ik tegen iemand die God op mijn weg plaatst alleen zeg: God is liefde!  dan is wat ik zeg geen Evangelie meer. Blumhardt zei: “Wanneer je het met dit getuigenis waagt, zal je wonderen beleven.  Berg het gekortwiekte Evangelie op…en waag het met het  wereldwijde evangelie van Jezus Christus, die niet wil dat iemand verloren gaat!”
 
 Tegen God en tegen elkaar zouden we eens wat meer moeten zeggen: “U bent een schat!”  - “Jij bent een schat!”  Wat zal de bankrekening in de hemel dan gaan groeien! –
 
In de bidstond waarover ik u begon te vertellen, zongen wij:  “Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij  uitstort keer op keer;  laat ook van die milde regen, dropp’len vallen op mij neer;  ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij.”  (JdH 132)
 
Ja, Uw hemelse Vader weet dat u dit alles nodig hebt. -  Dank Hem er maar voor!.
 
 .......................................................................................................
 
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn