Onderstaande woorden kreeg ik in een periode dat ik een dieper besef kreeg van God als volmaakte Vader. God noemt Zich in Zijn woord een Vader en Hij WIL graag een Vader zijn voor Zijn kinderen. Daarom is het belangrijk dat wij Hem dan ook Vader laten zijn. Dit is een proces van Hem leren kennen, vertrouwen, en jezelf overgeven aan Hem. Hem Vader laten zijn betekend dat je niet langer je eigen beredeneringen, je eigen verstand volgt, maar Zijn wijze raad en inzicht navolgt en naleeft. Het is niet eenvoudig om op die manier kind te zijn, terwijl de wereld om ons heen juist het tegenovergestelde van ons vraagt. Toch vraagt God van ons dat wij Hem Vader laten zijn en dat wij kind durven zijn. Tegelijkertijd wil Hij ons naar geestelijke volwassenheid brengen.
Hieronder de woorden die God tot me sprak en die ik graag wil delen met mijn broers en zussen. Ook zal ik het gedicht erbij vermelden, waarin ik mijn ontdekking van Zijn Vaderrol omschrijf en wat dit betekend voor mijn verdere leven. Moge de woorden je tot zegen zijn.

Mijn kind, Mijn erfgenaam,

Ik ben Vader en Ik wil jou Vader zijn. Ik voed op, Ik bescherm, Ik spreek, Ik leer, Ik vorm, Ik ben erbij.

Ik laat Mijn kinderen nooit in de steek. Ik word nooit moe hen te blijven corrigeren, want Mijn liefde is zo oneindig groot. Nee, nooit is het onbegonnen werk. Want Ik hou van jou Mijn kind en Ik heb je niet bij toeval geschapen. Je bent geweven in het verborgene en zelfs al jou dagen waren tevoren al bekend bij Mij.

Mijn liefde is zo groot. Liefde is zo’n volmaakte schat, zo vol hoop, vol geloof en liefde.

Ik bid dat jij in jou dagen tot je doel zult komen. Ik bid dat je altijd Mijn hand grijpt, Mij laat leiden. Mij Vader laat zijn.

Ik weet hoe moeilijk het soms is om Mij niet te zien en daarom wil Ik vertrouwelijk tot je spreken.

Jij Mijn kind, bent kind, bent mens en kan niet volkomen begrijpen wie Ik ben en wat Mijn gedachten zijn. Er is zoveel wat je nog niet verstaat van hetgeen Ik je zeg. In Mijn woord vind je alles wat Ik al gezegd heb. Maar ook vandaag wil Ik tot jou persoonlijk spreken, want Ik ben je Vader.

Ik wil je naar volwassenheid brengen, maar ook dit is een weg van leren, van vorming, van kastijding. Als Ik jou kastijd is dit niet om je te straffen, maar om je te redden van de weg waarin je verstrikt bent geraakt. Een weg waarin je gedachten niet meer in overeenstemming zijn met Mijn gedachten.

Ik wil je hervormen en wil niet dat je blijft zoals jou aards bestaan je gevormd heeft. Daarom is het zo belangrijk dat je Mij als Vader aanneemt.

Ik wil je Vader zijn, in al jou dagen. Wat je ook denkt of voelt. Ik ben je Vader. En Ik ben een goede Vader die weet wat je nodig hebt. Vertrouw Mij maar, Mijn kind.

Tekstverwijzingen

Ef 1:5

Psal 103:13

Joh 16:27

Psalm 121:4

Psalm 139:15,16

Ef 3:14-19

Heb 12:6-11

Gedicht - Ineens begreep ik het


Mijn kind

Laat Mij een Vader zijn

Is dat niet wat je zoekt

Geduld en vriendelijkheid

Iemand die er is als je roept

Mijn kind

Waarom blijf je zoeken

Als Ik toch bij je ben

En ieder moment van jou dag

Jou liefdevol bescherm

Mijn Vader

Ik zocht mijn leven lang

Naar geborgenheid en zorg

Ik wist niet wie mij dit kon geven

Dus zocht ik overal

Mijn kind

Wat heeft je doen beseffen

Dat Ik Degene ben

Die jou nooit zal verlaten

En jou liefheeft zoals je bent

Mijn Vader

Het was een kort moment

Waarin ik begon te zien

Datgene wat ik altijd zocht

En wat ik heb gemist

Mijn Vader

Ineens begreep ik het

Dat U het karakter hebt

Van wat een vader werkelijk is

Een papa die zijn kind kent

Mijn kind

Wat ben Ik blij

Jou Vader te mogen zijn

Jou bij alles te kunnen helpen

Nu je eindelijk rust zoekt bij Mij

Mijn kind

Jou zoektocht is ten einde

Je hebt gevonden wat je zocht

Beleef nu maar voor altijd

Mijn liefhebbend hart dat voor jou klopt


http://home.wanadoo.nl/simoneromijn/

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn