God leren kennen en leven naar Zijn wil heeft alles te maken met vernieuwing van denken. Dit is een proces dat vooral in de stilte en intimiteit met God plaats vind door Gods Heilige Geest die in Zijn kinderen woont.

Soms kun je als mens worstelen met het daadwerkelijk tijd doorbrengen samen met God, alleen, in de stilte. Soms kun je de rust niet vinden om te gaan zitten en alle dagelijkse bezigheden te laten voor wat ze zijn en met de Schepper te praten en naar Hem te luisteren. Zelf vind ik het soms ook best lastig dat God Geest is en Hij niet tastbaar is voor me.

Toen ik over dit alles nadacht kwam ik uit bij het onderwerp: vernieuwing van denken. Een omwisseling van mijn menselijke onvolmaakte denkwijze naar de volmaakte denkwijze van God. Niet langer denken naar de normen en waarheden die ik gevormd heb door de onvolmaakte wereld waarin ik leef, maar denken (en vervolgens handelen) vanuit Gods wijsheid en waarheid.

Ik wil graag met je delen wat God mij in de stilte zei en ik bid dat zo Hij leidt dat ook jij er krachtig door zult worden en een groot verlangen krijgt naar meer van Hem, naar vernieuwing van denken.

Ik noem hetgeen God zei pure genade en (voor mij) onbegrijpelijke liefde,

lees maar!


Mijn lieve kind,
Ik wil met je praten, ook nu je je onwaardig en twijfelachtig voelt. Je weet zelf hoe dit komt, je liep te ver van Mij vandaan. Ik kon je niet laten zien hoeveel Ik van je hou en welke goede plannen Ik voor je heb, want je keek niet naar Me.Steeds verder liep je bij Me vandaan, je hoorde zelfs niet Mijn stem als Ik je riep. Gelukkig kwam je weer terug naar Mij, omdat je erachter kwam waar je thuis is. Mijn liefde voor jou heeft je hart veroverd en je weet waar je hoort, je weet waar je veilig bent, waar je jezelf kan

zijn: dichtbij Mij, in Mijn aanwezigheid.

En nu wil Ik je laten zien wat Mijn plannen zijn voor jou.

Luister goed, Ik wil je leren om ten allen tijde in Mij je rust, blijdschap, wijsheid en kracht te vinden. Ik wil je voor Mezelf in de stilte. Ik wil tot je spreken in de momenten dat je alleen bent, dan zal Ik komen en je laten zien wie Ik ben, hoe Ik denk en wat Mijn plan is met jou leven.

Zoek Mij en je zult Mij vinden, roep Mij en Ik zal je antwoorden. Want je bent Mijn kind en Ik ben jou Vader.
Laat jou gedachten los, je gedachten van twijfel, van ontmoediging, je gedachten die proberen Mij te begrijpen. Maar op deze manier zal dat je niet lukken, jou gedachten zijn immers te beperkt om Mij te begrijpen en Mij te kennen zoals Ik ben. Daarom wil Ik dat je Mij je gedachten geeft, zodat er een leegte overblijft. Ik wil dat je je totaal overgeeft, doe het maar en weet dat je bij Mij veilig bent. Leun maar op Mij, klamp¨je aan Mij

vast en je zult merken dat Ik onwankelbaar en trouw ben tot in eeuwigheid.

Ik zal de leegte in jou vullen met Mijn gedachten, gedachten van kennis, van hoop, van wijsheid en Ik zal je bekend maken welke talenten Ik je gegeven heb om Mijn werk op aarde te doen.
Ja Ik heb jou nodig, Ik wil jou gebruiken om Mijn plan te volbrengen. Probeer niet alles te begrijpen, maar geloof dat Ik ben wie Ik ben.

Toen ik dit opschreef had ik gedachten van twijfel en ongeloof: ´Zegt God dit nu echt of wil ik gewoon dat Hij dit zegt´, en ik vroeg Hem om een bevestiging vanuit de bijbel en ik kwam terecht bij Psalm 91.


Vooral de volgende verzen spraken me zo erg aan:

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;

Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,

Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,

en Ik zal hem mijn heil doen zien.

En nóg kreeg ik gedachten van: God is dit écht voor mij? En toen kwamen de gedachten in me op die Hij me gezegd had: probeer niet alles te begrijpen, maar geloof dat Ik ben wie Ik ben. En toen pas kon ik genieten en ontspannen door hetgeen Hij zei en ik dank Hem voor deze prachtige beloften en ik geloof Zijn woorden!

Datum: September 2008

http://home.wanadoo.nl/simoneromijn/

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn