De acceptatie van “ik geloof” ga ik aan inclusief alle aspecten die daaraan kleven maar niettemin wil ik  eenhouvast waarmee ik dit leven uit kan dienen. Ik heb ook geen alternatief. Ik zeg uitdienen omdat je je daarmee dienstbaar stelt aan God.  
    
IK GELOOF: 

In een eeuwig bewustzijn, dat binnen in ons zit en nooit vergaat.
In een eeuwig Goddelijk bestel  waarvan wij deel uit maken.
In mijn oorsprong, levensmissie en thuisreis:  terug naar de bron In God
In Jezus Christus
In de profeten In de 10 Geboden
In Het Onze Vader In de Bergrede
In de mens
In mijzelf                                                                

Een gedicht :
   

Waar Gods liefde woont

Ver, ver weg in het verschiet,
verblijft dat deel van mijn bestaan,
waar, als Hij het mij eens gebiedt,
ik daar voor zeker heen zal gaan.

De oorzaak kan ik niet bepalen,
wel dat ik weer ben uitgezonden,
om Gods akkers in te zaaien en,
met mijzelf weer wordt verbonden.

Dit is ontworpen naar de wetten,
en naar maatstaf reeds beoordeeld,
naar eigen inbreng niet te zetten,
ik krijg tijd die mij is toebedeeld.

Ondoorgrond'lijk zijn Gods werken,
gehoorzaamheid dat wordt beloond,
je geest verrijkt om aan te sterken,
en  te verblijven waar Gods liefde woont.

Ik weet zo zijn wij kosmisch reizend,
een ander land een ander licht,
Steeds Gods bedoeling overpeinzend,
tót het verschijnen voor Zijn aangezicht.
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn