(In eigen woorden de bijbel verstaan)

De Here is het, die mij heel maakt, compleet.
In Zijn licht levend hoef ik geen angst te hebben.
Kwade mensen heb je altijd op je levensweg, ze vallen je aan, en vaak struikelen ze over je.
Als het er heel veel zijn, lijk je wel minder bang. Al schreeuwen ze tegen je, je blijft gewoon
vertrouwen.

Het geheim is dit ene, dat ik de Heer gevraagd heb, om al de dagen van mijn leven als het ware
“in Zijn Huis” te zijn, en Zijn liefde te ervaren. Onderzoeken en Hem vinden kan alleen
in Zijn tempel.

Je ontdekt dat Hij je beschermt tegen het kwade, alsof je onzichtbaar geworden bent
voor kwaadwilligen. Zo hoog neemt Hij het voor je op!  
Daarom steek ik met kop en schouders uit boven hen die mij aanvallen.
Nu klinkt het loflied als een trompet uit mijn mond: Ik wil voor de Here een lied schrijven!

“Hoor Here, ik roep hardop tegen U….en vraag om genade als ’t U blieft! –
Nu zoek ik U Here. Blijf niet weg, ik ben Uw knecht….straf me niet in Uw verbolgenheid.
U bent het die mij te hulp kwam, en U verlaat me ook nu niet!  Een heel makende  God
bent U !
Leer mij Here, leer mij en zoek met mij de weg uit, zodat mijn vijanden mij niet te
pakken krijgen.
Wat zouden ze daar een plezier aan beleven, vals als ze altijd zijn !
O, als ik Uw goedheid niet had gekend en wist van hen, die met mij overleven…..

Ik wacht op U Here, en ik zeg ook anderen aan: Wees hierin sterk: Laat je hart niet
verslappen…. verwacht het alle dagen van je leven alleen van de Here !”
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn