Wat een geluk heeft hij, die niets kan worden aangewreven; die geheel zonder schuld leeft.
Wat een gelukkig mens, die weet dat de Here God hem ook  niets kwalijk neemt, en dat God hem ziet als iemand, die niemand bedriegt.

Er was een tijd, dat ik maar moeilijk schuld kon bekennen, het deed me geen goed, ik voelde het in al mijn vezels, mijn geklaag hielp mij niet verder.
Dag en nacht voelde ik de ogen van God op mij gericht en het drukte me zo terneer, als papier in de drukpers.

Toen maakte ik mezelf bekend en  ik hield niets achter.
Ik werd zelfs overmoedig en zei bij mezelf: Nu zal ik de Here God alles van mezelf vertellen en diep buigen.......

Het wonder gebeurde dat God al mijn schuld vergaf. Ik kan het iedereen aanraden, je hoeft er niet vroom  voor te doen als God op je weg komt.
Met al onze ellende, als een stortvloed van wateren, kunnen wij God niet imponeren...Hij staat er boven.

God staat nu als een regenboog boven mijn leven.
Hij bewaart mij voor veel zorgen. Rondom mij is alles vrolijk, het ademt naar het nieuwe van bevrijd zijn!

God onderwijst mij nu over de weg die ik en allen moeten gaan; Hij is mijn Raadsman, en is altijd beschikbaar.

Pas op dat je niet als een ezel je tweemaal aan dezelfde steen stoot. Je zou lijken op een dom dier, of tenminste op een dier uit de wildernis.
Als je goddeloos leeft, heb je veel verdriet in je leven, maar bouw je op God, Die je met al zijn goedheid omringt, dan ben je blij en verheugd en je hart zingt en jubelt.
Je bent een rechtvaardig mens, en iedereen die zijn hart zet op rechtvaardige daden, is je leefgenoot !

Wat een jubelend leven is dat !
---------------------------------
(Een Psalm van David, Psalm 32, om opnieuw te beleven!)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn