Er is heel wat te doen over die Maya kalender die eindigt op 21-12-2012. Dan zou de wereld zoals wij die kennen vergaan. Gelooft u het? Persoonlijk kan ik niets met deze voorspelling, maar het lijkt velen bezig te houden, waarom? 

Bij ieder mens,gelovig en ongelovig, leeft de wetenschap dat deze wereld niet zo kan doorgaan. De gelovige weet dat God in zal grijpen op Zijn tijd en de ongelovige denkt dat de natuur in zal grijpen.Ik heb vaak medelijden met de ongelovige die zich baseert op de natuur zonder enig perspectief voor de toekomst. Een poosje geleden zei iemand tegen mij dat ze wist dat er binnenkort een groot aantal mensen niet meer hier zouden zijn en daar voegde ze aan toe dat dat goed was. Ik vraag me dan af: goed voor wie? Zij bedoelde goed voor de achterblijvers want dan zijn alle problemen door bijv. overbevolking verleden tijd. Tot welke categorie zij zichzelf rekende heb ik maar niet gevraagd, dat leek me wel duidelijk. 

Ook wij, gelovigen, weten dat er een einde komt aan de wereld zoals wij die nu kennen. Wij hebben Gods schepping slecht beheerd en wij zijn hebberig geworden, dachten dat er geen einde aan kon komen, dat de bomen tot in de hemel zouden blijven groeien. Ja beste lezer, ook wij. U en ik zijn wellicht geen grootverbruikers of grootvervuilers maar ook wij zijn aan het potverteren geslagen. En dat alles omwille van het geld (de mammon). U niet? Koopt u dat biologische vlees of toch maar liever die kiloknaller, koopt u dat voordelige kledingstuk waar wellicht kinderarbeid aan te pas kwam of betaalt u liever meer? Gaat u op de fiets als het regent en u een auto voor de deur hebt staan?Ik hoef het u niet allemaal te vertellen, u weet zelf heel goed waar u (en ik) concessies doen aan onze portemonnee of aan ons gemak met schade aan mens, dier of natuur. We denken er vaak helemaal niet meer bij na. 

Donkere wolken pakken samen op emotioneel en economisch gebied, de “verhuftering”slaat toe, mensen worden bang en onzeker. Is daar reden voor? Voor de ongelovige is daar zeker reden voor. Als zij zouden beseffen wat hen te wachten staat dan bleef er geen ongelovige over maar werd iedereen meteen een gelovige. Voor een gelovige is er geen reden voor, behalve de bezorgdheid om hen die niet geloven hebben wij geen reden om bang te zijn voor de toekomst. Wat nu gebeurt en wat de aanloop is tot een wereld waarover Gods toorn zal losbarsten, daarvoor zal Gods kind worden gespaard. Gods toorn is niet voor ons die in Jezus zijn verlost en gered > Opb. 3:10.Voordat die toorn zal losbarsten worden I Kor. 15:51-58 c.q. I Tess. 4:15-17 werkelijkheid. 


Er is een (oud) liedje van Dorus dat zegt “zorg dat je erbij komt”, met een variant daarop zeg ik “zorg dat je erbij komt, nee niet bij de marine, maar bij Jezus”. Neem Hem aan als uw Redder en Verlosser, als uw (komende) Heer door wie u een gered kind van God bent.

Stel niet uit tot morgen want morgen zou het te laat kunnen zijn.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn