Christenen, alle christenen, hebben een roeping.
Hier kunnen we misschien wel van schrikken, omdat we kunnen denken:
"maar ik kan dat niet"of "ik kan geen predikant gaan worden".
Maar we hoeven niet allemaal predikant te worden.
We hebben zo allemaal onze eigen roeping.
Maar ook wel gelijk: Christus volgen!!!

Er kunnen nu vragen komen zoals: "Christus volgen? Wat moet dat dan zijn?
Ik kan moeilijk achter Hem aanlopen, ik kan moeilijk achter Hem aanlopen, want ik zie Hem niet" en ga zo maar door.

Maar door Christus te gaan volgen, moeten we Hem eerst gaan zoeken.
En één ding is zeker: Christus laat Zich altijd vinden.
Het klink en is dus heel eenvoudig.
Je kan beginnen met bidden door simpelweg te vragen aan God: "Wie is Christus, ik wil Hem leren kennen
en Hem volgen, wilt U mij laten zien wat ik doen zal".
Heel eenvoudig dus.

In het nieuwe Testament begint de geschiedenis met de geboorte van Jezus en de vier Evangeliën.
Er wordt verteld over Jezus leven, wat Hij allemaal voor ons gedaan heeft, zo ook in de boeken of brieven an de evangeliën.

Er wordt veel verteld over Gods liefde, eigenlijk over de echte liefde, want God zelf is liefde.
We halen er zo dan ook uit dat God aan ons Zijn liefde heeft getoond door on Jezus Christus te geven.
Jezus Christus is voor ons gestorven aan het kruis als losprijs voor onze zonden.
Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld en misschien schrik je daar van, maar wanneer je het in de bijbel gaat lezen,
zul je ontdekken dat het pure liefde is van God, die Jezus dit voor jou heeft laten doen.

Wanneer wij in Jezus Christus geloven en Hem hebben aangenomen als onze Verlosser, de enige weg naar de Vader, de Here onze God,
mogen we ons christenen noemen.
Wanneer we Christus in ons hart hebben aangenomen, begint ook onze roeping: Hem volgen.
We bouwen een relatie met Hem op en in die relatie kneed God en vormt God ons naar Zijn wil, het evenbeeld van Christus,
Zijn plan met ons leven.
Het gaat niet meer om onze wil maar om Zijn wil.

Wanneer we God gehoorzaam zijn en onze relatie met Hem groeit, ontdekken we Zijn plan met ons en ontdekken we onze roeping.
We moeten daarbij niet vergeten hoe belangrijk stille tijd is: stilte tijd, gebed en het Woord (de Bijbel) lezen en het helemaal onszelf maken,
zodat Christus zichtbaar in ons wordt.

De Bijbel is een theoretisch en praktijkboek, tegelijkertijd. Ook een geschiedenisboek en een boek van de toekomst.
Een liefdesbrief en het boek der beloftes.

Een boek waarin onze roeping ligt.
Je verlangens kunt gaan zoeken en vinden.
Een boek waarin je jezelf kunt vinden.
Een boek van God aan ons gegeven.

Amen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn