Veel geduld heeft Hij gehad.  Woorden van troost heeft Hij gesproken.   Tanden van geweld heeft Hij gebroken.  Doorheen de eeuwen heeft Hij bronnen gezocht onder de mensen waardoor Hij Zijn levengevend water door kon laten sijpelen.  Profeten hebben Zijn Woord gebracht.  Als een licht in de donkere nacht heeft Hij gestraald voor allen.  De Blijde Boodschap heeft Hij langs allerlei wegen uitgedragen. Kinderen Gods, het heil van de mens ligt alleen in de redding van de ziel.
En toch, en toch, wat vraagt men Hem!  Zekerheid in dit aardse bestaan.  Zijn de profeten er dan slechts voor enkelingen?  Waar blijft de genoegdoening van een Godvruchtig gebed!  Waar blijft het benutten van Zijn kracht welke Hij zo graag aan elkeen geeft.  Waar toch de zucht naar een nauwe band met Zijn  Heilig hart!  Waarom toch zovele gebeden voor kleinigheden als men zovele genaden kan vragen en bekomen.
 
Maak aanspraak op Zijn liefde en op Zijn barmhartigheid.  Maak aanspraak, maak aanspraak, maak aanspraak!  Eigenhandig maakt Hij je vrij.  Hij zuivert je, leidt je en koestert je in Zijn hart.  Draag je smarten op in vreugde zo zal je smart vreugde worden.  Verblijd je in Hem.   Koester je in Zijn hart. en loof Zijn Naam.  Alle lofprijzing komt van de stembanden van het hart.  Met de stembanden van het  lichaam alleen is er geen verheerlijkte  lofprijzing.
 
Kinderen,
Verwacht van Hem , als koning,  de glorie welke Hij geeft aan Zijn onderdanen
Verwacht van Hem, als je Herder, de leiding die een Goede Herder aan Zijn schapen geeft
Verwacht van Hem, als je dienaar, de diensten welke Hij je aanbiedt.
Verwacht van Hem, als je Heer en Meester, de taken welke Hij op je  schouder legt
Verwacht van Hem, als je God, het Eeuwige leven.  Amen
 
11.05.2009
 
 
 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn