Vertrouwensvol  geloven in God legt gevoelens in 't hart 
 
Sommige mensen zeggen: ‘als ik bid voel ik Zijn aanwezigheid’ terwijl anderen juist zeggen: ‘men moet geloven zonder te voelen’.  Toch kan een ieder die bidt vanuit het hart, op een plek waar men niet gestoord wordt, Zijn aanwezigheid voelen, natuurlijk gaat dit niet snel, men moet de tijd ervoor nemen. Wij hebben het vaak druk met veel dingen in ons leven en toch is er altijd een moment te vinden om de aanwezigheid, de nabijheid van God te zoeken,   bijvoorbeeld, tijdens de aanbidding of tijdens een lange treinreis, in ’t vliegtuig, op de fiets naar school of op weg naar je werk en noem maar op.   Dan heb je meestal wel wat tijd beschikbaar voor de Vader, tijd die door het gebed vlug voorbij glijdt.   Ook thuis kun je momenten zoeken om je af te kunnen sluiten voor de drukte om je heen.
 
Als ik tot iemand spreek wil ik die persoon zien, horen of betasten anders spreek ik tot mezelf en dat heeft geen zin.  Door diep af te dalen in je hart kun je de aanwezigheid van Gods Geest aanvoelen en weet men ‘ik ben niet alleen’.   Er zijn veel verschillende wijzen van aanvoelen. Voelen dat je zondig bent, doch zonden belijden  zonder spijt  heeft geen zin, je moet het aanvoelen met een hart vol schuldbesef en begrijpen dat God dit van jou verwacht, dan word je vrij.  Oppervlakkig zeggen ‘ik heb spijt’ brengt nadien narigheid en die kom je niet kwijt indien je niet oprecht belijdt wat je fout hebt gedaan.
 
Voelen dat God je liefheeft, ondanks alles wat je fout hebt gedaan, is als een vuur dat je aanspoort om op de juiste weg verder te gaan.  Geloof dat alleen staat kan men niet voelen, alleen maar beleven.  Maar sommigen beleven dit in hardheid en dan wordt het geloof soms zwakheid en je gevoel en zelfs liefde abstract.   Door geloof en vertrouwen kan men de liefde voelen groeien, zelfs Gods liefde.  Zo maakt de Heer zich kenbaar zoals Hij zich ook herkenbaar heeft gemaakt aan zijn apostelen.
 
Geloven in de Heer is voor velen een beetje op afstand blijven staan, misschien iets te eerbiedig omdat Hij de Hoogste Kracht is en boven elk mensenkind staat.   Doch God is onze Vader en een vader mag men dicht benaderen, dus ook God,  zodat Hij je kan aanraken en die aanraking wederzijds is. God beschermt je als een goede vader.  Een vader is een steun voor zijn kinderen, zo is ook DE Vader.  Geloven in Zijn woorden en Zijn belofte is zekerheid en toch zit er soms twijfel in. Men kan het echter aanvoelen als de zekerheid groeit en men vertrouwen krijgt dat er zal gebeuren wat  Hij heeft gezegd.
 
Als men tot de Vader spreekt  vanuit het hart, dan worden je woorden van kracht. Oppervlakkige woorden bereiken God niet.  Als het hart zijn rol speelt wordt men zeker en kan men Zijn genade voelen die je sterkte geeft of plots wordt je vredig en je weet  ‘God heeft mij gehoord, ik leg mij neer bij zijn woord en voel mij vrij’ Men wordt rustig en wacht af. Meestal komt het dan toch goed.  Is dit niet het geval dan moet men leren aanvaarden en niet blijven treuren, want dan wordt het leven als een hel en dat wil niemand graag beleven.  Daar is een rede voor die wij niet begrijpen.  God handelt steeds in ons belang, doch het eigen belang kan tegenstaande zijn dan wat Hij volbrengt en dat kan men pas later ervaren.  Trouwens dat heeft Jezus ons beloofd.: ‘Bid tot Mij met geheel je hart, uit heel  je ziel, uit alle kracht en met je volle verstand en Ik zal je helpen.’  Dat helpen is niet altijd wat men er van verwacht. Voorbeeld: ‘Men krijgt een bod om te werken in een grote maatschappij en het loon is veel hoger dan je nu ontvangt.  Je bidt en bidt en krijgt de opdracht uiteindelijk toch niet.  Je treurt over datgene  waarnaar je verlangde maar niet kreeg totdat je na een tijd hoort dat deze firma failliet is gegaan.  Dan zeg je dank, Mijn God, wat U voor mij heeft gedaan. Dank omdat U mijn gebed niet verhoord hebt. Dat komt vaker voor dan men denkt.  Ik heb iets dergelijks zelf meegemaakt.  De Vader  antwoordt met woorden die daden zijn ten goede van zijn kinderen.
 
Gevoelens zijn persoonlijk.  Omdat iedere mens uniek is zijn ook zijn gevoelens uniek.  Al gebruik je alle woorden uit het woordenboek, nooit zul je in de mogelijkheid zijn om je eigen gevoelens uit te drukken.  Gevoelens van liefde zijn gevoelens van beminnen, uitdrukkingsloos, maar duidelijk waarneembaar.  Geloof is Bijbels.  Geloof is prachtig maar zonder liefde is geloof eenzaam. Geloof kan meer brengen als je het versterkt door de gevoelens van liefde tot God  Vertrouwen kwikt je op ondanks de grote moeilijkheden die men te verwerken heeft en toch voel je vrede.  Een jonge vrouw  hield sterk vol  ‘het gaat niet om het voelen maar om het geloven. Intussen heeft  deze vrouw sinds verschillende jaren een andere opvatting hierover.  Zij voelt zich héél gelukkig omdat zij Gods aanwezigheid kan aanvoelen en niet meer alleen is in haar eenzaamheid.
 
Geloof betekent niet altijd ‘vertrouwen’
vertrouwen is sterker dan geloof
bij geloof kan men soms even wantrouwen
als men vertrouwt gelooft men in zekerheid.

Ga God loven en danken voor de genaden die Hij jou gaf… Hij weet wat goed is voor ons, beter dan wij het zelf weten. Dank Hem voor alles wat Hij voor jou heeft waar gemaakt, maar ook voor datgene waarvoor je een tijdelijke oplossing kreeg, waarvan je achteraf begreep dat dit niet het juiste voor jou was, hoezeer je er ook naar verlangde. Dank Hem om het besef dat Hij steeds het beste kiest voor diegenen die om hulp roepen vanuit het hart.

Breng lof en dank aan de Heilige Drie-Ene.

09.09.1990
 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn