Man en vrouw: vrouw ondergeschikt aan haar man, positief of negatief?

Bijbelteksten:
Efeziers 5: 15-23
1 Timotheus 2: 9-15

Efeziers 5:15
Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente.

1 Timotheus 2:11-12
Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid laten onderrichten, maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft: zij moet zich rustig houden.

In bovengenoemde bijbelteksten staat dat een vrouw onderdanig hoort te zijn naar haar man toe.

Wat wordt hiermee bedoeld? Onderdanig(heid)?
Dit betekent het volgende: nederig zijn en zich aan haar man ondergeschikt te tonen.

Bij nederig zijn en ondergeschikt tonen hoort gehoorzaam zijn. Dit is wat vrouwen horen te doen naar hun man toe. Wanneer de vrouw haar man gehoorzaamt, toont zij eerbied en respect naar haar man toe.
Mannen en vrouwen, aan elkaar gegeven. Dit is wat God voor ons bedoelt. In Genesis is dat al te lezen dat de vrouw voor de man gemaakt is. God heeft de vrouw voor de man gemaakt. Dat is zeer zeker niet negatief, maar het is wat God voor vrouwen bedoelt.

Er staat echter in de bijbel dat de vrouw zwakker is dan de man. Het is dan ook dat God aan de vrouw aangeeft om nederig te zijn omdat dat voor haar eigen bescherming is. Puur uit de liefde en genade van God. God heeft dit zo bedoeld.

Onderdanig zijn betekent niet dat een vrouw minder waard is dan de man. Dit is zeker niet zo. Man en vrouw zijn gelijkwaardig aan elkaar en vanuit liefde horen zij elkaar tot aanvulling te zijn. Man en vrouw zijn samen één. Een eenheid.
Een vrouw mag zich dan ook gerust ontwikkelen. Wanneer zij met God een relatie heeft, zal God haar dan ook kneden en vormen naar het plan dat God voor haar heeft als vrouw van haar man en als vrouw in de maatschappij en/of in de gemeente.

Wanneer een man God gehoorzaamt, toont de man zich ondergeschikt aan God.
Zoals de man God gehoorzaamt horen vrouwen zich aan hun man gehoorzaam te zijn. Wel dient de man van zijn vrouw het goede te vragen, zoals God het ook aan Hem vraagt.

Het is dan ook belangrijk dat de man en vrouw gezamenlijk met God één worden door samen in gebed te gaan en in het Woord te mogen lezen.

Maar dan nu in de praktijk.
Ja, ach, het valt niet altijd allemaal mee, je man gehoorzaam zijn. Vrouwen denken vaak anders dan mannen over zoveel zaken. En ja, vrouwen kunnen heel eigenwijs zijn. Kijk maar naar jaren geleden. De tijd van de emancipatie. Vrouwen wilden gelijkheid aan de mannen. Maar hoe heeft dat na alle jaren uitgepakt?

Nou, nogal behoorlijk. Er is door o.a. de emancipatie een hoop veranderd. Er is meer gelijkheid gekomen. Wel nu, er wordt van de vrouw ook heel veel verwacht. Meedraaien in de maatschappij en de regering wil graag zien dat meer vrouwen full time gaan werken, maar aan de andere kant willen ze dat de vrouwen thuis zijn voor de kinderen. Ja, de regering, die spreekt zichzelf vaak tegen.

Maar van de vrouw wordt verwacht dat zij (meer) werken, het huishouden doen en de kinderen opvoeden. En de mannen, ja, wat is er voor hun veranderd?
Een evrouwcipatie? Komt die ook? Ach ja, wat een loze vraag.

Nu is het wel zo door alle veranderingen in het leven, beide echtgenoten moeten werken, voor het geld, dat er vaak minder tijd is voor samenzijn met God.
Omdat wij door ons drukke bestaan steeds meer van God verwijderen, zijn wij God minder en minder gehoorzaam. Het wordt dus moeilijker voor de vrouw om haar man ondergeschikt te zijn en beide verwijderen van God en van elkaar. Niet bij iedereen gelukkig. Maar het is wel zo dat de laatste jaren de echtscheidingen flink zijn toegenomen.

De emancipatie was dus niet zo'n goede onderdanige actie. En nu, nu zitten we zoals de maatschappij nu is, heel moeilijk. Want er zijn niet alleen veel echtscheidingen er zijn ook veel mensen die ziek worden: overspannen raken of een burn out krijgen. Zoals ze dat in de psychiatrie noemen, stellen wij als mensen onze grenzen niet goed en laten we over ons heen lopen. Maar er ligt ook een grote fout bij onze gehoorzaamheid aan God.
Wanneer we God gehoorzaam zijn, dus tijd nemen om Zijn stem te verstaan, zal het allemaal weer beter gaan. Er is altijd een weg terug naar God.

Wanneer mannen en vrouwen proberen, in hun beste kunnen, gehoorzaam te zijn aan God kunnen we leven vanuit de bijbel. Dan kunnen we ondergeschikt zijn aan God. Wanneer de vrouw haar God blijft dienen is zij ook een goed voorbeeld voor haar man en andersom ook.

Wanneer beide Gods wil doen, man en vrouw, samen met God een band opbouwen, kan de vrouw makkelijker onderdanig zijn aan haar man. Ook is er dan harmonie in het huwelijk, want als de vrouw onderdanig is aan haar man, doet zij wat God van haar vraagt.

Wanneer men doet wat God van ons vraagt, gehoorzamen wij Hem en dan zal Hij ons daarvoor belonen, ons zegenen. Ons huwelijk zal vrucht brengen. Wij zullen een licht zijn in de koude wereld waarin wij leven.

Wanneer u als echtpaar dicht bij God leeft, zullen de mensen u gaan herkennen als een hecht stel dat veel liefde uitstraalt, in hoe u overkomt in doen en laten.
U mag op die manier werken in Gods wijngaard.
God weet wat goed voor u is. Als Hij u, man en vrouw, aan elkaar gegeven heeft en u als vrouw zal streven er naar te leven om aan uw man onderdanig te zijn, zult u merken, ondergeschikt opstellen aan uw man, is zo slecht nog niet, positief dus!

Amen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn