Zijn Hart is zacht en teer als was
Zijn zoete minne een zuiverende kracht
Zijn wijsheid in rechtvaardig beleid
leidt Zijn gerechtigheid.
Zijn ontvankelijkheid in dienstbaarheid
wil ieder hart ontzetten uit dodelijke nalatigheid.
 
Zijn Hart is ruim en biedt plaats aan allen die op Zijn uitnodiging ingaan.  Volg de lichtstralen die vanuit Zijn Heiligdom je eigen hart beroeren.  Doorheen dit lichtend pad zul je vanuit je eigen hart het Zijne kunnen binnentreden. Zoek niet te ver, Hij is héél dichtbij, in de kern van je eigen zijn.  Keer je naar binnen en ontdek de smalle weg die Hij voor jou verlicht. Als je in oprechte (h)eerlijkheid beproeft Zijn Licht te betreden zal Hij je omvatten en zullen jullie gezamenlijk de ruimte van Zijn Heilig Hart binnentreden.
 
(Voor mensen met stress )
Als het lofgebed ontspringt uit het hart wordt het meest harde of overspannen gemoed verzacht.  Doorheen het lofgebed kunnen zeden verzachten, wonden minder snerpen, pijnen verlichten en vooral de meest overspannen zenuwen komen tot rust door lofprijzing en dankgebeden.  Daaruit zal zekerheid vloeien dat men kan leven in Zijn bestaan en leven in Zijn bestaan betekent rust en vrede.
 
(Moeilijkheden in een huwelijk)
Leg je hart in Zijn hart en bid.  Bid vanuit het diepste van je eigen ziel, zo kom je tot de kern van Zijn Heilig Hart.  Blijf bidden en geloven.  Put kracht om steeds opnieuw tot innerlijk gebed over te gaan vanuit je hoop dat niets onoplosbaar is.  Samen, hoor je, alleen samen in eenheid met Zijn Heilig Hart kunnen wij de onmogelijkheid van de onmogelijke dingen overstijgen.  Blijf daarom steeds met Hem verbonden en bid.  Bid en geloof.  Bid in vertrouwen.

(Bij aarzeling voor iemand die een taak wordt aangeboden om in Zijn dienst te treden)
Wat je niet weet, wat je niet kunt,  kun je leren.  Treed binnen in de gelederen en wees niet bevreesd.  Zijn kracht zal je beïnvloeden en je steunen in je werkzaamheden.  Hij heeft mensen nodig die durven geloven dat Hij leeft en durven getuigen over Zijn leven. Hoe kan men beter getuigen dan zichzelf in te zetten, zich totaal te geven voor Zijn dienst.  Aarzel niet!  Kom!
 
Kom nu, het is tijd.  Nuttig Hem en tijdens de nuttiging wil Hij je in alle duidelijkheid de inwoning van Zijn genadevolle Heiligheid laten aanvoelen.   Kom nu en nuttig Hem!
 
14.07.1995
 
Vertrouw op de Heer en doe wat goed is dan zult gij veilig uw land bewonen.  Zoek uw geluk bij de Heer, Hij geeft u wat uw hart begeert.  De Heer draagt zorg voor het leven van de vromen, hun erfdeel blijft altijd bijeen.  Zij staan niet verlegen in tijden van rampspoed maar worden verzadigd bij hongersnood.  Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is, dan mag je voor eeuwig hier wonen, want God bemint de gerechtigheid, verlaat zijn getrouwen niet.  Het heil van de vromen komt van de Heer.  Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling.  De Heer staat bij hen en bevrijdt hen; Hij redt die zich tot Hem wenden. (Uit Psalm 37 )
 
Vertrouw op de Heer.  Hij is uw hulp en uw schild. Hij wil zegenen de kleinen en groten tesamen.  De hemel behoort aan de Heer.  Aan het mensdom schonk Hij de aarde.
(uit Psalm 115)
 
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn