Vruchten van de Heilige Geest

Hierbij wil ik vertellen over de vruchten van de Heilige Geest. Maar ook wat het kwade, de zondige natuur voortbrengt.

Dit stukje lezen we in Galaten 5
Eerst de vruchten van de Heilige Geest. Dit zijn: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.

Wanneer wij mensen tot geloof komen, ons leven aan Jezus geven, gaat de Heilige Geest in ons wonen en gaan de vruchten door ons heen werken. We zullen geen perfecte mensen worden, maar we zullen de bovengenoemde vruchten ervaren, voelen en in onze groei met Jezus in ons leven gaan mensen om ons heen on herkennen aan de vruchten, want je karakter wordt daardoor gevormd.

Dit alles is prachtig.

Maar er is ook de zondige natuur en die zijn vreselijk. Al hoewel ze lijken zo mooi, omdat ze zo verleidelijk zijn. Gewoon een hele gemene valstrik. Denk maar aan de slang in het paradijs, die ons mensen uitlokt om het kwade te doen. Ons, Gods kinderen, bij God vandaan houden. En dat gebeurt elke dag op velerlei manieren.

Ik zal u deze dingen opnoemen.
Overspel, ontucht, vuiligheid, losbandigheid, afgoderij, spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sextarisme, jaloezie, dronkenschap e.d.

Iedereen heeft wel hiermee te maken. Misschien niet alles, maar wij zijn mensen van deze aarde en hebben dus onze aardse natuur in ons. Maar wij hebben daarom de Heilige Geest nodig, zodat God ons kan vormen naar Zijn wil. God heeft met ons allen een plan voor ons leven.
Daarom raad ik u aan om het boekje te lezen van Max Lucado over Gods plan voor jou is altijd beter. Dit is een heel mooi boekje waar in Max uitlegt hoe God naar je kijkt en je wilt vormen naar het beeld van Jezus, dus een plan voor jou omdat God met een ieder van ons een eigen plan heeft omdat wij allemaal unieke mensen zijn, geschapen door God.

Amen.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn